Foto: Helena Svensson

Gudstjänster Maria- & Tacksägelsekyrkan

Vi firar Högmässa i Mariakyrkan söndagar 11.00. Veckomässa torsdagar 18.00 i Mariakyrkan. Välkommen!

Varje vecka firas olika slags gudstjänster i Mariakyrkan. När kyrkan är öppen är du också välkommen in att tända ljus eller bara sitta ner en stund i det vackra kyrkorummet. 

Gudstjänst på söndag - veckans höjdpunkt

På söndagar klockan 11.00 firas veckans största gudstjänst. Just nu har vi uppehåll med kyrkkaffe. Max 50 besökare. 

Veckomässa torsdagar 18.00 i Mariakyrkan. 
Max 50 besökare. 

Barn är alltid välkomna till gudstjänsterna i Mariakyrkan! I kyrkorummet finns mycket att se på, göra och uppleva. Jesus säger ”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte”
(Markusevangeliet 10:14)

VÅRENS FAMILJMÄSSOR

En familjemässa är en lite kortare och enklare mässa, men lika mycket på ”riktigt” som en högmässa. Mässan är alltid söndagar 11.00. 

20 mars: Minikören och Barnkörern medverkar.
3 april: Diskantkören och Maria Teens medverkar.
1 maj: Minikören, Barnkören, Diskantkören och Maria Teens 
medverkar.

Tacksägelsekyrkan

Några gånger per år firas gudstjänster i Tacksägelsekyrkan. Dessa datum hittar du i webbplatsens kalender eller i Trångsund Skogås församlingsblad Avisan, som du hämta i kyrkan eller hämta digitalt här