Foto: Helena Svensson

Gudstjänster Mariakyrkan

Vi firar Högmässa söndagar 11.00 och kvällsmässa torsdagar 18.00 i Mariakyrkan. Välkommen!

Varje vecka firas olika slags gudstjänster i Mariakyrkan. När kyrkan är öppen är du också välkommen in att tända ljus eller bara sitta ner en stund i det vackra kyrkorummet. 

Gudstjänst på söndag - veckans höjdpunkt

På söndagar klockan 11.00 firas veckans största gudstjänst. Välkommen även till kyrkkaffet efter mässan. 

Barn är alltid välkomna till gudstjänsterna! I kyrkorummet finns mycket att se på, göra och uppleva. Vår söndagsskola Samling för barn är finns för barn från 3 år och uppåt. Klicka på bilden längre ner på sidan för att läsa mer. 

FAMILJMÄSSOR 2023

En familjemässa är en lite kortare och enklare mässa, men lika mycket på ”riktigt” som en högmässa. Mässan är alltid söndagar 11.00. Det är ingen Samling för barn under familjemässan. 

Årets sista familjemässa är den 12 november

 

”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte”

Markusevangeliet 10:14

Flera sätt att fira gudstjänst i Trångsund Skogås församling

Samling för barn i Mariakyrkan i Skogås

Samling för barn (ca 3-10 år) med Godly play, i samband med högmässa i Mariakyrkan.

Familjemässor i Mariakyrkan

En mässa för små och stora med barnen i centrum. Välkommen att fira familjemässa i Mariakyrkan - nästa tillfälle är 28 april 2024.