Lediga jobb

Att arbeta i Svenska kyrkan innebär att arbeta för något man tror på, och oftast arbete med människor på olika sätt. Här kan du se om det finns lediga tjänster inom Svenska kyrkan i Huddinge, församlingar i samverkan.

Mer om Huddinge pastorat

I Huddinge, 15 minuter söder om Stockholm, finns inom Svenska kyrkan fyra församlingar: Huddinge, Flemingsberg, Sankt Mikael och Trångsund Skogås. I hela pastoratet arbetar cirka 120 personer.

Inom Svenska kyrkan i Huddinge finns åtta kyrkor och kapell, fyra kyrkogårdar/begravningsplatser och även ett krematorium. S:t Botvid är den största av våra begravningsplatser. Här finns även områden för gravsättning av icke-kristna trosbekännare. Krematoriet betjänar även andra församlingar i Stockholms södra region. Inom kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen arbetar 19 helårsanställda. Till detta kommer cirka 6 säsongsanställda under sommarhalvåret.