Foto: Lottie Lindtrup

Urngrav

När en urna gravsätts på S:t Botvids ochTrångsunds begravningsplats, Huddinge eller Tomtberga kyrkogårdar träffar de anhöriga kyrkvaktmästaren och om man önskar, även en präst. På Trångsunds begravningsplats möts man utanför kyrkan och hämtar tillsammans urnan som finns inne i kyrkan. På Huddinge och Tomtberga kyrkogårdar och S:t Botvids begravningsplats möts man vid graven. Anhöriga kan välja att ha klockringning och att själva sänka urnan.

När urnan är sänkt och de anhöriga har gått fyller kyrkogårdspersonalen igen graven och gör en planteringsruta.

Bokning av borgerliga begravningar, övriga religiösa begravningar, gravsättningar och gravärenden:

Telefontider:
Måndag, onsdag & torsdag 9.00-11.30 & 13.00-15.00
Tisdag & Fredag 9.00-11.30
Avvikelser från dessa tider kan förekomma.
Övrig tid via mail.

 S:t Botvids begravningsplats
Kontaktperson: Marie Bergman, ansvarig för ärenden gällande S:t Botvids begravningsplats.
Telefon: 08-588 697 43
E-post: hkgf@svenskakyrkan.se
Besöksadress: S:t Botvids kapell & krematorium, Häggstavägen 6,
141 32 Huddinge

Tomtberga & Huddinge kyrkogårdar, Trångsunds begravningsplats
Kontaktperson: Petra Heinämaa, ansvarig för ärenden gällande Huddinge,Tomtberga kyrkogårdar och Trångsunds begravningsplats.
Telefon: 08-588 697 31
E-post: hkgf@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Trångsunds begravningsplats, Dalarövägen 8,
142 66 Trångsund

 Postadress till kyrkogårdarna:
OBS! Ny postadress från och med 1 november 2022:
Kyrkogårdsförvaltningen, Box 55, 146 21  TULLINGE