Foto: Lottie Lindtrup

Urngrav

När en urna gravsätts på S:t Botvids ochTrångsunds begravningsplats, Huddinge eller Tomtberga kyrkogårdar träffar de anhöriga kyrkvaktmästaren och om man önskar, även en präst. På Trångsunds begravningsplats möts man utanför kyrkan och hämtar tillsammans urnan som finns inne i kyrkan. På Huddinge och Tomtberga kyrkogårdar och S:t Botvids begravningsplats möts man vid graven. Anhöriga kan välja att ha klockringning och att själva sänka urnan.

När urnan är sänkt och de anhöriga har gått fyller kyrkogårdspersonalen igen graven och gör en planteringsruta.