Foto: Lottie Lindtrup

Urngrav

När en urna gravsätts på S:t Botvids ochTrångsunds begravningsplats, Huddinge eller Tomtberga kyrkogårdar träffar de anhöriga kyrkvaktmästaren och om man önskar, även en präst. På Trångsunds begravningsplats möts man utanför kyrkan och hämtar tillsammans urnan som finns inne i kyrkan. På Huddinge och Tomtberga kyrkogårdar och S:t Botvids begravningsplats möts man vid graven. Anhöriga kan välja att ha klockringning och att själva sänka urnan.

När urnan är sänkt och de anhöriga har gått fyller kyrkogårdspersonalen igen graven och gör en planteringsruta.

Kyrkogård och gravar :

Telefontider:
Måndag-fredag 09.00-11.30 (sommartid till 31 augusti)
Avvikelser från dessa tider kan förekomma.
Övrig tid via mail.

 S:t Botvids begravningsplats
Bokning av gravsättning och ärenden gällande gravar
Kontaktperson: Marie Bergman, ansvarig för ärenden gällande S:t Botvids begravningsplats och bokar muslimska gravsättningar.
Telefon: 08-588 697 43
E-post: hkgf@svenskakyrkan.se
Besöksadress: S:t Botvids kapell & krematorium, Häggstavägen 6,
141 32 Huddinge

 Tomtberga & Huddinge kyrkogårdar, Trångsunds begravningsplats
Bokning av gravsättning och ärenden gällande gravar
Kontaktperson: Petra Heinämaa, ansvarig för ärenden gällande Huddinge och Tomtberga kyrkogårdar och Trångsunds begravningsplats.
Telefon: 08-588 697 31
E-post: hkgf@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Trångsunds begravningsplats, Dalarövägen 8,
142 66 Trångsund

 Postadress till kyrkogårdarna:
Kyrkogårdsförvaltningen, Box 1109,141 23 Huddinge