Foto: Magnus Aronson

Aktiviteter för vuxna

I Svenska kyrkan i Huddinge finns det något för dig vem du än är. Möten med nya eller bekanta människor, tid för vila och reflektion, tid för kulturella upplevelser, tröst när livet känns tungt. Varmt välkommen!

Aktiviteter för vuxna i Segeltorps kyrka

Man kan bokstavligen säga att allt mellan himmel och jord ryms inom Sankt Mikaels församlings båda kyrkor. Här finner du vad som är aktuellt i Segeltorps kyrka.

Aktiviteter för vuxna i Flemingsbergs kyrka

Mötesplatser och aktiviteter för samtal, glädje och kunskap.

Aktiviteter för vuxna i Vårby Gårds kyrka

Man kan bokstavligen säga att allt mellan himmel och jord ryms inom Sankt Mikaels församlings båda kyrkor. Här finner du vad som är aktuellt i Vårby Gårds kyrka.

Aktiviteter för vuxna i Huddinge församling

Mötesplatser och aktiviteter för samtal, möten, glädje och fördjupning.

En man och en kvinna i huvudduk sitter vid ett bord och samtalar.

Aktiviteter för vuxna i Trångsund Skogås församling

Mötesplatser och aktiviteter för samtal, glädje och kunskap

Finskspråkig verksamhet/ Suomenkielinen toiminta

Tervetuloa Huddingen pastoraatin suomenkielisille sivuille! Kaikki ryhmätoiminta on toistaiseksi tauolla paitsi Jumalanpalvelukset,raamattupiiri ja jumppa.

Samtal för sörjande

Det finns stöd och hjälp att få när du går igenom en svår period i livet. Präster eller diakoner i din församling i Svenska kyrkan i Huddinge är utbildade i själavård.

Ideellt arbete i Svenska kyrkan i Huddinge

Ditt engagemang och vilja att vara med och påverka församlingen är viktigt och varje insats är värdefull. Du behövs! 

Engagera dig i Svenska kyrkans internationella arbete

”Internationella gruppen" är en grupp frivilliga som vill stödja Svenska kyrkans internationella arbete. De flesta församlingarna har en egen grupp som stödjer olika projekt.