Ladda elbilen

Med Svenska kyrkan i Huddinges laddstolpar kan du ladda elbilen och samtidigt göra en god gärning! Elen är grön, förnyelsebar och från sol, vind och vatten.

FAQ LADDA ELBILEN

Var finns stolparna?
Du kan ladda din elbil vid Huddinge kyrka (följ skyltarna) och vid Vårby Gårds kyrka. Klicka på länken för att se att stolpen är aktiv då service kan pågå. Det finns två ladduttag vid vardera kyrka.
I april 2019 finns 3088 registrerade laddplatser (och 12875 uttag) i Sverige och det tillkommer hela tiden fler. Du kan hitta alla laddplatserna på www.uppladdning.nu. Där kan du även hitta Svenska kyrkans laddstolpar.

Hur gör jag för att ladda bilen?
Sätt i kontakten och följ instruktioneran på laddstolpen. Du betalar med swish. 

Kan jag boka plats?
Nej, inte just nu. Du får stå i 3 timmar på en laddplats. Använd p-skiva.

Kan jag stå längre än jag laddar?
Nej, du får max stå 3 timmar så fler får chans att ladda. Använd p-skiva.

Det funkar inte att ladda?
Mejla oss på: klimatsmart@svenskakyrkan.se

Hur stor effekt är det i ett ladduttag?
11 kW. Men vi ökar det och bygger vidare när det används av dig.

Vart går pengarna?
Överskottet från laddstolparna går till Svenska kyrkan i Huddinges barn och ungdomsverksamhet samt till Svenska kyrkans internationella arbete - Rädda skogen för livets skull.

Varför gör Svenska kyrkan det här?
Vi vill värna om vår skapelse och arbetar för att göra vårt bästa för miljön! Vi är bland annat miljödiplomerade i fas 2 och ingen av våra konfirmandalternativ ska innehålla flygresor efter 2019. Att erbjuda möjligheten att välja ”grön el” till elbilen minskar koldioxidutsläppen.

Välkommen att bidra till ett fossilfriare Sverige! 

Nu är laddstolparna för elbilar vid Huddinge och Vårby gårds kyrkor invigda!

Kyrkorådets ordförande Ann-Marie Högberg satte ihop sladdarna tillsammans med finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund!

Med stöd av Klimatklivet