Söndagsskola i Vårby Gårds kyrka

Söndagsskolan under söndagens mässa är en del av gudstjänsten. Barn i alla åldrar är välkomna! Bön, ljuständning, bibelberättelse och pyssel.

Söndagsskola kl 11:00 under gudstjänsten

Varje söndag i Vårby Gårds kyrka.
Info: Malin Hector Mbaekwe.

Avslutning med familjefest den 2/6 2024

Sommarfest och avslutning av söndagsskolan i Vårby Gårds kyrka. Tipspromenad, grillning och uteaktiviteter för barn. Söndagsmässa 11:00. Därefter börjar festen!

Söndagskolan tar sedan paus under sommaren och börjar igen den 1 september.

Barn i gudstjänst
Barn är lika viktiga i gudstjänsten som de vuxna.  De är bärare både av dagens och framtidens gudstjänster. Genom sin viktiga roll i dagens gudstjänst har barn med sig något som de kan dela med sig av i framtidens gudstjänst.

Barn och nattvard
Barn är välkomna till nattvarden.

Vad händer i Söndagsskolan?

  • Ljuständning och bön
  • Bibelberättelse
  • Pyssel
  • Barnen leder offertorieprocessionen

Söndagsskolan är en del av gudstjänsten, en direkt fortsättning av det som sker inne i kyrkorummet. Bibelberättelsen, ljuständningen, bönen och pysslet har en koppling till gudstjänsten och barnen får också möjlighet att fråga och prata om Gud. 

Söndagsskolan ger plats för alla barn att lära sig om Jesus och hans kärlek till oss och förbereder barnen för deltagande och medverkan i gudstjänsten. Vi hjälper barnen att känna sig hemma i kyrkan och få relationer med andra barn och vuxna.

Söndagsskolans samling passar för barn i alla åldrar som klarar sig en stund utan sin förälder. De minsta barnen leker och läser böcker med sin förälder medan de större har en samling. Sedan har vi gemensamt pyssel. 

Låt barnen komma!

Kontakt & information
Malin Hector Mbaekwe