Söndagsskola i Vårby Gårds kyrka 2021

Nytt år och ny termin men samma rekommendationer – så vad kan vi hitta på? Jo, Sankt Mikaels församling presenterar SöndagsSKOLA i KYRKfönstret!

Detta händer i kyrkfönstren:

Varje vecka finns veckans söndagsskoletext uppsatt och gestaltad på olika sätt i våra fönster i Vårby Gårds kyrka. Du hittar dem utomhus, allra längst ner mittemot gångtunneln till Vårby gårds centrum.

Ta gärna med fika och sitt ner utomhus en stund. Surfa in på församlingens Youtube-kanal och ta del av veckans sång som hör ihop med texten.

Sankt Mikaels församlings på Youtube

 

Barn i gudstjänst
Barn är lika viktiga i gudstjänsten som de vuxna.  De är bärare både av dagens och framtidens gudstjänster. Genom sin viktiga roll i dagens gudstjänst har barn med sig något som de kan dela med sig av i framtidens gudstjänst.

Barn och nattvard
Barn är välkomna till nattvarden.

Vad händer i Söndagsskolan?

  • Ljuständning och bön
  • Bibelberättelse
  • Pyssel
  • Barnen leder offertorieprocessionen

Söndagsskolan är en del av gudstjänsten, en direkt fortsättning av det som sker inne i kyrkorummet. Bibelberättelsen, ljuständningen, bönen och pysslet har en koppling till gudstjänsten och barnen får också möjlighet att fråga och prata om Gud. 

Söndagsskolan ger plats för alla barn att lära sig om Jesus och hans kärlek till oss och förbereder barnen för deltagande och medverkan i gudstjänsten. Vi hjälper barnen att känna sig hemma i kyrkan och få relationer med andra barn och vuxna.

Söndagsskolans samling passar för barn i alla åldrar som klarar sig en stund utan sin förälder. De minsta barnen leker och läser böcker med sin förälder medan de större har en samling. Sedan har vi gemensamt pyssel. 

Låt barnen komma!

Kontakt & information
Malin Hector Mbaekwe

Malin Hector Mbaekwe

Malin Hector Mbaekwe

Svenska kyrkan i Huddinge

Församlingspedagog, Sankt Mikaels församling