Foto: Magnus Aronson IKON

Körer i Huddinge kyrka

I Huddinge församling finns körer för alla åldrar, alltifrån Barnkören för dem som nyss lärt sig läsa till Chorus Emeritus för rutinerade vuxna sångare.

Om du är intresserad av att börja sjunga i en kör, kontakta någon av körledarna. 

Körlek
För barn 5-7 år
Sång, rytm, lek och rörelse
Körledare: Martina Anjou
Startar igen våren -22.

Barnkören 
För barn i åldrarna 7–10 år
Övning: onsdagar 16.30–17.30
Körledare: Martina Anjou

Diskantkören
För barn i åldrarna 10–13 år
Övning: torsdagar 16.15–17.30
Körledare: Henrik Johansson

Vox Angelica
För högstadie- och gymnasieungdomar
Övning: torsdagar 18.00–19.30
Körledare: Henrik Johansson

Damkören Gaudia! 
För tjejer och damer 18-65 år
Övning på onsdagar 18.45-21.00
Körledare: Elisabet Brander

Chorus Emeritus
För vuxna erfarna korister
Övning onsdagar 10.00-12.00
Körledare: Elisabet Brander och Anna Jarmar

Huddinge Kammarkör

Övning på onsdagar 19.00-21.30
Körledare: Henrik Johansson

Motettkören
Övning på torsdagar 19.00-21.30
Körledare: Tove Århman

Alla kan sjunga-kören
För alla - även den som aldrig tagit en ton förut. Sjung för att må bra!
Övning på onsdagar 17.00-18.15
Körledare: Tove Århman

Körledare:

Elisabet Brander 08-588 698 03, mejl: elisabet.brander@svenskakyrkan.se
Henrik Johansson 08-588 698 02, mejl: henrik.j.johansson@svenskakyrkan.se
Martina Anjou 08-588 697 96, mejl: martina.anjou@svenskakyrkan.se
Tove Åhrman 08-588 698 01, mejl tove.ahrman@svenskakyrkan.se