Foto: Linda Maria Thompson IKON

Dop, konfirmation, vigsel & begravning i Huddinge

Svenska kyrkan i Huddinge vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga – ibland svåra – situationer som livet ställer oss inför. Vi vill vara en trygghet i glädje och sorg och kan, med ritualer och symbolhandlingar, vara till stöd och hjälp när våra liv förändras. Guds kärlek och omsorg omfattar alla människor i livets olika skeden.