Foto: Magnus Aronson IKON

Barn & ungdom i Huddinge kyrka

Här finns öppen förskola, mässa med små och stora och fritidsaktiviteter för unga. Välkomna!