Foto: Magnus Aronson IKON

Barn & ungdom i Huddinge kyrka

Här finns öppen förskola, sångleksgrupper och kvällsgrupper för Kyrkans unga. Välkomna!