Foto: Malin Wrigstad IKON

Barn & ungdom i Flemingsbergs kyrka

Välkommen till kyrkans barn- och ungdomsverksamhet!

All ordinarie verksamhet är pausad

All gruppverksamhet, såväl inne som ute, är tills vidare pausad pga pågående pandemi.

Stina Svan

Stina Svan

Svenska kyrkan i Huddinge

Präst, Flemingsbergs församling

Torbjörn Gustavsson

Torbjörn Gustavsson

Svenska kyrkan i Huddinge

Diakon, Flemingsbergs församling

Hanna Björklund

Svenska kyrkan i Huddinge

Diakon, Flemingsbergs församling