Miniorer i Segeltorp

Miniorer för barn i årskurs 1–3 på onsdagar i Segeltorps kyrka.

Miniorgruppen startar den onsdagen den 15 septeber

Miniorgruppen är till för dig som går i årskurs 1–3. Vi gör vi mycket kul tillsammans! Vi börjar våra träffar med mellanmål och därefter en kort andakt/samling med teman som kyrkans traditioner, vänskap, familj och miljö med mera. Utöver det har vi gott om tid för lek och skapande som ofta är knutet till dagens tema.

Dag och tid
Varje onsdag kl 15:00–16:30 utom under loven. Plats: Segeltorps kyrkas barnlokaler.

Samlingsplats
Det finns en samlingsplats i Segeltorpsskolan och Juringeskolan för barn som behöver en vuxen som följeslagare mellan skolan och kyrkan. Mer information om detta får du vid anmälan.

Anmälan och info:

Sara Lindqvist

Sara Lindqvist

Svenska kyrkan i Huddinge

Församlingspedagog, Sankt Mikaels församling