Foto: Lottie Lindtrup

Tomtberga kyrkogård

Tomtberga kyrkogård invigdes 1923. Den ligger insprängd mellan bostadsområde och kommunhus nära Huddinge centrum. Kyrkogården har många stora träd som ger mycket grönska.

I början av 1900-talet ökade folkmängden kraftigt i Huddinge och den gamla kyrkogården vid Huddinge kyrka var för liten. Församlingen ägde redan mark där man nu kunde anlägga en ny kyrkogård. Tomtberga kyrkogård och kapell invigdes 1923.

Redan på 40–50-talet konstaterades att Tomtberga kyrkogård inte heller skulle räcka till och man anlade S:t Botvids begravningsplats. Numera är Tomtberga kyrkogård fullbelagd och kistgravsättningar sker enbart i familjegravar. Urngravsättningar sker i familjegravar eller i återupplåtna gravar.

Adress: Kyrkogårdsvägen 3-5

Titta runt på kyrkogården