Foto: Lottie Lindtrup

Tomtberga kyrkogård

Tomtberga kyrkogård invigdes 1923. Den ligger insprängd mellan bostadsområde och kommunhus nära Huddinge centrum. Kyrkogården har många stora träd som ger mycket grönska.

I början av 1900-talet ökade folkmängden kraftigt i Huddinge och den gamla kyrkogården vid Huddinge kyrka var för liten. Församlingen ägde redan mark där man nu kunde anlägga en ny kyrkogård. Tomtberga kyrkogård och kapell invigdes 1923.

Redan på 40–50-talet konstaterades att Tomtberga kyrkogård inte heller skulle räcka till och man anlade S:t Botvids begravningsplats. Nu sker gravsättningar endast i urngravar och askgravlund på Tomtberga kyrkogård.

Adress: Kyrkogårdsvägen 3-5

Karta över Tomtberga kyrkogård

Titta runt på kyrkogården

Bokning av borgerliga begravningar, övriga religiösa begravningar, gravsättningar och gravärenden:

Telefontider:
Måndag, onsdag & torsdag 9.00-11.30 & 13.00-15.00
Tisdag & Fredag 9.00-11.30
Avvikelser från dessa tider kan förekomma.
Övrig tid via mail.

 S:t Botvids begravningsplats
Kontaktperson: Marie Bergman, ansvarig för ärenden gällande S:t Botvids begravningsplats.
Telefon: 08-588 697 43
E-post: hkgf@svenskakyrkan.se
Besöksadress: S:t Botvids kapell & krematorium, Häggstavägen 6,
141 32 Huddinge

Tomtberga & Huddinge kyrkogårdar, Trångsunds begravningsplats
Kontaktperson: Petra Heinämaa, ansvarig för ärenden gällande Huddinge,Tomtberga kyrkogårdar och Trångsunds begravningsplats.
Telefon: 08-588 697 31
E-post: hkgf@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Trångsunds begravningsplats, Dalarövägen 8,
142 66 Trångsund

 Postadress till kyrkogårdarna:
OBS! Ny postadress från och med 1 november 2022:
Kyrkogårdsförvaltningen, Box 55, 146 21  TULLINGE