Söndagsskola i Flemingsberg

Söndagsskola i Flemingsbergs kyrka i anslutning till söndagsmässan kl 11:00.

söndagsskolan

Vi firar mässa med söndagsskola i kyrkan kl 11:00 varje söndag.

Söndagsskolan är barnens gudstjänst med bibelberättelse, bön och sång, skapande och samtal. Vi börjar tillsammans med de vuxna inne i kyrkan och kommer tillbaka till kyrkorummet i samband med nattvarden.