Söndagsskola i Flemingsberg

Söndagsskola i Flemingsbergs kyrka i anslutning till söndagsmässan kl 11:00.

söndagsskolan

Vi firar mässa med söndagsskola i kyrkan kl 11:00 varje söndag.

Söndagsskolan är barnens gudstjänst med bibelberättelse, bön och sång, skapande och samtal. Vi börjar tillsammans med de vuxna inne i kyrkan och kommer tillbaka till kyrkorummet i samband med nattvarden. Start 9 januari.

Klubben

Söndagar 10:30–10:45
För dig som är cirka 10 år och uppåt. Vi träffas en stund före högmässan, läser och funderar kring söndagens texter. Därefter finns möjlighet att få uppgifter i kyrkan om man vill, till exempel läsa eller ta upp kollekt. Start den 9 januari.