S:t Botvids krematorium och kapell

Krematoriet, som är modernt och miljövänligt ligger i anslutning till S:t Botvids begravningsplats. Det finns två kapell i byggnaden.

Under 2011 genomgick krematoriet en totalrenovering. Två nya ugnar med effektivare rökgasrening har installerats. Resultatet av detta är att energiförbrukningen minskat med nära 80 procent och koldioxidutsläppen från ca 350 till ca 70 ton.
Kapaciteten att förvara kistor har utökats från 50 till 96 kistplatser och en ny anhörigentré har byggts för att möjliggöra anhörigas närvaro vid kremering. I de två kapellen har nya tilluftskanaler med kylfunktion installerats för bättre inomhusmiljö.

År 2009 utfördes 1 600 kremationer i krematoriets två ugnar. Personalen sköter kremeringar, gravsättningar och deltar vid begravningsgudstjänster.
Krematoriet betjänar även andra församlingar i Stockholms södra region.

I kapellets foajé finns en minnesbok för gravsatta i minneslunden. Man kan välja att ha en inskription med namn och liten illustration i den boken.

 

Kontakt krematoriet
Telefon växel: 08-588 697 00 (begär att bli kopplad till krematoriet)
E-post: krematoriet.huddinge@svenskakyrkan.se

Besöksadress: Häggstavägen 6, 141 90 Huddinge