Meny

Samling för barn i Mariakyrkan i Skogås

Samling för barn med Godly play, varje högmässa i Mariakyrkan under perioden 12 januari till 7 juni. Välkommen!

Varje högmässa under perioden 12 januari till 7 juni kan man som barn gå på Samling för barn i Mariakyrkan (undantag är familjemässorna). Samling för barn är vår söndagsskola och äger rum mellan högmässans inledning och utdelandet av bröd och vin. Vi använder oss av en metodiken Godly play – ett lekfullt och nyfiket sätt att närma sig bibelberättelser, kyrkan och det heliga. Samling för barn passar bäst för barn mellan 3 och 10 år. Yngre barn kan leka med sina vuxna i någon av våra olika lekhörnor i eller utanför kyrkorummet. Det finns också lekpåsar att ta med till sin plats i bänken. Efter högmässan serveras smörgås. Ingen anmälan.
Kontakt Sara Johansson.

vårens familjemässor (mässan är alltid söndagar 11.00)

2 februari – Familjemässa med dopfest. Mini- och Barnkören.
15 mars – Familjemässa. Diskantkören och Maria Teens.
26 april – Familjemässa med Bibelutdelning till åttaåringar. Alla barnkörer medverkar.

 

Bild: Magnus Aronson/IKON