Samling för barn i Mariakyrkan i Skogås

Samling för barn (ca 3-10 år) med Godly play, i samband med högmässa i Mariakyrkan

Söndag under högmässan.
Uppehåll vid Familjemässor. Första tillfälle under våren 2024 är 14 januari. 

Kan små barn följa med på gudstjänst? Javisst! Små ben kan inte alltid sitta still
så länge som en vanligt gudstjänst varar och ibland kan det faktiskt vara svårt att hänga med i vad prästen egentligen pratar om. Då finns samling för barn!

Vi börjar tillsammans med de vuxna i kyrkan, och har egen samling fram till
utdelandet av bröd och vin. Vi använder oss av Godly play – ett lekfullt och nyfiket sätt att närma sig bibelberättelser, kyrkan och det heliga.

Samling för barn passar bäst för barn mellan 3 och 10 år. En vuxen kan följa med om det behövs. Ingen föranmälan, välkommen att droppa in!

Yngre barn kan leka med sina vuxna i någon av våra olika lekhörnor i eller utanför kyrkorummet. Det finns också lekpåsar att ta med till sin plats i bänken. Efter högmässan serveras smörgås.

Ingen föranmälan

Vill du veta mer kontakta:
sara.johansson@svenskakyrkan.se

Grundkurs i Godly Play - 14 januari 2024

Innehåll och upplägg

Godly Play är en metod för att ge rum för barn att möta kristen tro och bibelns berättelser. Utgångspunkten är att alla barn redan har en naturlig känsla av gudsnärvaro och metoden ger barn språk för att kunna kommunicera och stärka sin andliga identitet.

Godly Play är ett sätt att berätta bibelns och kyrkans berättelser som följer en given mall, vilket gör att den är lätt att lära in och använda. Metoden har hämtat inspiration bland annat i Montessoripedagogiken och har en genomarbetad teologisk grund.

Godly Play vill stödja barnet i att hitta sammanhanget mellan sig själv, världen och Gud.

Godly Play använder historien, lek, ritual och kreativitet för att stödja barnets upplevelser av Guds närvaro så att barnet kan växa i sitt andliga liv.

Inom Godly Play finns olika slags berättelser; liturgiska, heliga (historiska) och liknelser. Med hjälp av dessa berättelser lär sig barnet och ledaren om bibelns historiska händelser, om dop och nattvard, liknelser samt om kyrkoårets fester och högtider.

Godly Play har utvecklats med barnet och barndomens andlighet i fokus, men fungerar också utmärkt i mötet med ungdomar, vuxna och äldre oavsett kognitiv förmåga.

Kursen ger verktyg att använda Godly Play och förstå dess principer. Utbildningen utgår från praktisk erfarenhet och reflektion över det man gör snarare än föreläsningar.

Målgrupp

Den som arbetar med barn, unga, vuxna eller äldre vare sig man är anställd eller ideell medarbetare.

 

Läs mer på Sensus hemsida