"Landshövdingskan" Anna-Charlotta af Zellén
Foto: Bilden är ett utsnitt från ett porträtt.

Balingstagraven

I gravkullen vid stranden av sjön Orlången, vilar Anna Charlotta af Zellén (1777-1844) född Salonius. Hon var ägare till Balingsta säteri i Huddinge från 1824 och fram till sin död 1844. Hon var gift med landshövding Johan Lychou af Zellén.

En enskild begravningsplats finns på Balingsta gårds ägor. I gravkullen vilar landshövdingskan Anna Charlotta af Zellén, död 1844. Hon var änka efter Johan af Zellén och släkten ägde Balingsta mellan 1773 och 1857.

Hon älskade Balingsta så mycket att hon för evigt ville stanna på dess mark och hon hade under sin livstid utsett en gravplats vid stranden. Där begravdes hon 1846 av kyrkoherden Gustaf Ährling. 

Innan begravningen blev av stod kistan i två år i det senare rivna Bunge-Mörnerska gravkoret i Huddinge kyrka.

Kanske var det därför sägnen uppstod som sa att man efter hennes död kunde se henne lysa sig fram med en lykta, vandrande från Orlångens strand upp till ekbacken vid Balingsta skola och höra henne sucka tungt för att hon inte fick vila där hon ville.

Man hittar hennes grav på en kulle med järnkors nära stranden i sydostlig riktning från Balingsta.

Skylten vid gravplatsen har satts upp i samarbete mellan Huddinge kyrkogårdsförvaltning och Huddinge Hembygdsförening.

Till vänster en skylt vid gravplatsen som Kyrkogårdsförvaltningen satt upp i samarbete med Hembygdsföreningen. Till höger korset på gravkullen vid Orlångens strand. Foto: Lottie Lindtrup