Foto: Alex & Martin /Ikon

Huddinge Kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsförvaltningen ingår i Svenska kyrkan i Huddinge och har hand om de fyra begravningsplatserna i Huddinge: S:t Botvids och Trångsunds begravningsplatser, Huddinge och Tomtberga kyrkogårdar. På S:t Botvids begravningsplats ligger krematorium och kapell. Huddinge kyrkogårdsförvaltning ansvarar för begravningsverksamheten för samtliga Huddingebor, oavsett medlemskap eller livsåskådning.

Kyrkogård och gravar - Kontakt och öppettider

Här kan du boka gravsättning och få svar på frågor som gäller kyrkogårds- och gravärenden.

Bokning - Kontakt och öppettider

Här kan du boka tid, präst och musiker för dop, bröllop och begravning. Du kan även boka lokal för minnesstund eller annan sammankomst.

Gravskötsel/tjänster

Som gravrättsinnehavare ansvarar du för att hålla graven i ett vårdat skick. Om du bokar gravskötsel sköter kyrkogårdsförvaltningen graven mot en avgift.

Begravning

Begravning i Huddinge

När döden kommer nära är det ofta många frågor som behöver svar. En del svar kan du få i samråd med din församling, präst, musiker och begravningsbyrån.

Blanketter & broschyrer

Här kan du ladda ner och skriva ut blanketter och broschyrer.

Församlingssalar att låna/hyra

I Svenska kyrkan i Huddinge finns ett antal församlingssalar i anslutning till kyrkorna som går att boka i samband med dop eller begravning.

Bårtäcken

Bårtäckets funktion är att täcka kistan under begravningsakten och kan dekorera kistan istället för blommor.

Urnor att låna vid begravningsceremoni

Vid akt med urna och efterföljande gravsättning i minneslund eller askgravlund kan dessa urnor användas under själva begravningsceremonin i våra kyrkor och kapell.

Kyrkogårdar & begravningsplatser

I Huddinge finns stora och små begravningsplatser i både naturområden och mitt i samhället.

Ordningsregler för begravningsplatserna

Här kan du se vilka ordningsregler som gäller för begravningsplatsernas gravplatser, askgravlundar och minneslundar.

Gravsättning

För att välja ut en gravplats och boka gravsättning kontaktar du kyrkogårdsförvaltningen eller en begravningsbyrå.

Gravrätt

När de anhöriga valt en gravplats, ska någon eller några av dem ansvara för graven, alltså bli gravrättsinnehavare. De får bestämma vem eller vilka som får gravsättas i graven och de ansvarar för gravens skötsel.

Kaukasisk förgätmigej

Därför är det bättre med perenner än ettåriga blommor

Perenner är fleråriga växter som vissnar ner på vintern och börjar växa igen på våren. De är miljövänligare och billigare i längden än ettåriga blommor eftersom de bara behöver planteras en gång och sedan kan bli fler genom delning. Odling, transporter och emballage gör hanteringen av de ettåriga växterna väldigt resurskrävande.

Balingstagraven

I gravkullen vid stranden av sjön Orlången, vilar Anna Charlotta af Zellén (1777-1844) född Salonius. Hon var ägare till Balingsta säteri i Huddinge från 1824 och fram till sin död 1844. Hon var gift med landshövding Johan Lychou af Zellén.

Minneslundarna på S:t Botvids begravningsplats

På S:t Botvids begravningsplats ligger två minneslundar, Skogsgläntan, som förut kallades för Gamla minneslunden och Parklunden som kallades Nya minneslunden.

Minnesboken i S:t Botvids kapell

I S:t Botvids kapell finns en minnesbok med unika inskriptioner. Avlidna som gravsätts i någon av minneslundarna på S:t Botvids begravningsplats kan få namnet inskrivet i minnesboken. Boken ligger alltid uppslagen på sidan för dagens datum, så att man kan läsa de avlidnas namn på dödsdagen.

S:t Botvid – kapell, krematorium och begravningsplats

S:t Botvids kapell ligger på S:t Botvids begravningsplats vid Albysjön. Det är en låg vit byggnad klädd med slammat tegel. Det finns två kapell i byggnaden. Framför byggnaden står tre klocktorn klädda med ljus marmor. Krematoriet, som är modernt och miljöanpassat ligger i bottenvåningen.

Varför får man inte ha gravlyktor i minneslunden?

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för de allmänna ytorna på våra kyrkogårdar och begravningsplatser. Där ingår även minneslunden.

Lösa föremål på gravar

Vi har fått flera frågor kring våra ordningsföreskrifter gällande lösa föremål på gravarna. Här kan du läsa kyrkogårdschefen Pauline Bergmans förklaring av föreskrifterna.

Hitta graven med Svenska gravar

Webbsidan Svenska Gravar har en sökfunktion där du bland annat kan få fram kyrkogårdens namn, gravnummer och namnen på de som ligger i graven. Det finns en karta över kyrkogården för att hitta lättare.

Begravningsavgiften

Alla som är folkbokförda i Sverige, och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst betalar samma procentsats av sin inkomst i begravningsavgift. Begravningsavgiften för 2018 är 24,2 öre per hundralapp.

Året runt på Huddinges begravningsplatser

Så här ser arbetsåret ut på våra begravningsplatser. Arbetsuppgifterna är beroende av vädret, till exempel när vi sätter på vattnet eller planterar blommor.