Budget- och verksamhetsdokument

Här finns verksamhetsuppföljning, årsredovisning och församlingsinstruktion.

Lokalförsörjningsplan 2020-2030

Riktlinjer för begravningsverksamheten

Verksamhetsplan 2023
Budget 2023

Verksamhetsplan 2022
Budget 2022

Verksamhetsplan 2021
Budget 2021

Verksamhetsplan 2020
Budget 2020

Verksamhetsplan 2019
Budget 2019

Verksamhetsplan 2018
Budget 2018

Verksamhetsuppföljning 2022
Verksamhetsuppföljning 2021
Verksamhetsuppföljning 2020
Verksamhetsuppföljning 2019

Verksamhetsuppföljning 2018
Verksamhetsuppföljning 2017
Verksamhetsuppföljning 2016
Verksamhetsuppföljning 2015
Verksamhetsuppföljning 2014

Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014

Församlingsinstruktion 2020
Församlingsinstruktion 2016