Foto: Jim Elfström IKON

Gravskötsel/tjänster

Som gravrättsinnehavare ansvarar du för att hålla graven i ett vårdat skick. Om du bokar gravskötsel sköter kyrkogårdsförvaltningen graven mot en avgift.

Gravskötsel i Svenska kyrkan i Huddinge

Som gravrättsinnehavare ansvarar du för att hålla graven i ett vårdat
skick. Om du beställer gravskötsel sköter kyrkogårdsförvaltningen graven
mot en avgift.
Vi kan erbjuda olika skötsel- och planteringslösningar som passar platsen
där er grav finns. Vi kan även tända ljus på Allhelgona och tvätta av
gravstenen vid behov. Du hittar alternativen på beställningsblanketten.
De olika kyrkogårdarna och begravningsplatserna har en del olika alternativ
så se till att du fyller i rätt blankett. På beställningsblanketterna står vilka
alternativ som finns att välja på på respektive kyrkogård.

Dessa alternativ finns på alla våra kyrkogårdar

1. Gravskötsel planteringsruta (GS100)

I skötseln av gravens planteringsruta ingår städning, kantskärning av planteringsrutan,
ogräsrensning, trimning av gräs kring sten och planteringsruta, påfyllnad
av jord och beskärning av växter. I skötseln ingår också viss riktning
av gravstenen. Gravkvarteren automatbevattnas nattetid.

2. Gräsklippning på grav utan planteringsruta (GK)
Väljer du att inte ha planteringsruta kan vi så gräs över hela gravytan
och då betalar du endast för gräsklippning och trimning runt gravstenen.
Detta alternativ går inte att kombinera med plantering av blommor och du
får själv inte plantera något, endast sätta snittblommor i vas på graven.

3. Grästrimning runt grav med planteringsruta utan skötsel (GT)
Om du sköter planteringsrutan själv och inte har gravskötsel från kyrkogårdsförvaltningen
kan vi erbjuda er att trimma gräset runt din grav.

4. Planteringspaket
Du kan beställa någon av våra planteringskombinationer. Då överlåter
du valet av växter till Kyrkogårdsförvaltningen. Dessa paket kan endast
beställas i kombination med gravskötsel av planteringsruta (alternativ 1).
Planteringspaket innebär att vi planterar olika växter vid olika årstider:
Vårpaket planteras i slutet av april, påskpaket före påsk, sommarpaket
i slutet på maj fram till midsommar, höstpaket i början av oktober och
vinterpaket före Allhelgona. Det finns olika storlekar på paketen. På
beställningsblanketterna står vad paketen innehåller. Du kan ta alla
årstidspaketen eller enstaka men om du beställer två eller fler får du
rabatt på gravskötseln!

5. Perennpaket-fleråriga växter (GPP)
Det finns många fördelar med att plantera perenner, på sikt blir det
bland annat billigare för gravrättsinnehavaren och skonsammare för
miljön! Kyrkogårdsförvaltningen sätter ihop ett perennpaket med växter
som passar gravens läge, till exempel för sol eller skugga. I priset ingår
plantering av växterna och skötsel första året. Därefter betalar du endast
för gravskötsel.

Skötsel på gravar med gravram

Detta alternativ finns på Huddinge och Tomtberga kyrkogårdar och
S:t Botvids begravningsplats

6. Skötsel på gravar med gravram (med eller utan planteringsruta)
Det krävs mer arbete att klippa gräs i och utanför en gravram, därför har
vi detta alternativ. Detta alternativ kan endast kombineras med alternativen
1-5 på föregående sida.

Urnlundarna på Huddinge kyrkogård

Urnlundarna a-t samplantering (GSAM)
I urnlunden planterar kyrkogårdsförvaltningen likadana växter på alla
gravrutor för ett enhetligt intryck, så kallad samplantering. Här kan
du endast ställa egna blommor i vas eller kruka. Vi ser helst att du inte
planterar egna växter då det kan skada kyrkogårdsförvaltningens plantering.
Till vintern kan du beställa en krans eller rosett.

Urnnischen på Huddinge kyrkogård

I urnnischen har du samma val som kyrkogården i övrigt förutom olika
storlekar på blompaketen beroende på vilken urnnisch det är. Du ser
valen på beställningsblanketten.

Extra tjänster

Extra tjänster som finns att välja på är tvättning av sten och ljuständning vid Allhelgona. Priser finns i prislistan.

Beställning av gravskötsel

Du kan skriva ut beställningsblanketter för gravskötsel/tjänster här eller ringa och beställa, kontaktuppgifter nedan.
Prislista

Avgift 

Gravrättsinnehavaren betalar till kyrkogårdsförvaltningen en årlig avgift för uppdraget enligt prislista.
Fakturering görs automatiskt under januari månad varje år om inte avtalet sägs upp. Vi utför skötsel när betalning inkommit. Vi sänder inte ut någon betalningspåminnelse.
Meddela kyrkogårdsförvaltningen till exempel vid adressändring eller ny gravrättsinnehavare.

Information

Har du några frågor är du välkommen att ringa till oss. Kontaktuppgifter, se nedan.