Begravning
Foto: Alex & Martin IKON

Begravning i Huddinge

När döden kommer nära är det ofta många frågor som behöver svar. En del svar kan du få i samråd med din församling, präst, musiker och begravningsbyrån.

BEGRAVNINGSGUDSTJÄNST
Vid begravningen överlämnar vi den som dött i Guds händer, lyser frid och får möjlighet till ett avskedstagande i ett vidare sammanhang än det privata. För de flesta är möjligheten till ett avsked något betydelsefullt och viktigt. Vi får även ett tillfälle att stanna upp och fundera över vad den döde betytt för oss och minnas. En begravning kan utformas på många olika sätt men om man väljer en begravning i Svenska kyrkan så följer den en viss ordning och det är vissa saker som måste vara med.

I Sverige är det vanligast att man vid ett dödsfall vänder sig till en begravningsbyrå för att få hjälp med det praktiska vid en begravning. Men man kan självfallet göra mycket själv om man så vill. Till exempel kan man vara med och bära kistan och dekorera den med blommor.

Våra begravningsdagar är tisdag - fredag.  Begravningsgudstjänsten är offentlig och öppen för alla att deltaga i.

Före begravningen brukar prästen och de närmast anhöriga träffas för ett samtal som förbereder begravningen.

Bokning kyrkliga handlingar - Kontakt och öppettider

Här kan du boka tid, präst och musiker för dop, bröllop och kyrklig begravning. Du kan även boka lokal för minnesstund eller annan sammankomst.

Sorgegrupper

När en anhörig avlider kan det kännas skönt att få prata med någon. I Svenska kyrkan i Huddinge finns präster och diakoner att vända sig till för enskilda samtal. Det finns också möjlighet att prata med andra som sörjer i sorgegrupper. 

Här kan du läsa mer om sorgegrupper

Begravningsombud i Svenska kyrkan i Huddinge

Vibeke Bildt är begravningsombud i Svenska kyrkan i Huddinge.  Epost till henne: vibeke.bildt@gmail.com

Begravningsombudet är tillsatt av länsstyrelsen för att tar till vara de personers intresse som inte tillhör Svenska kyrkan.

Antal personer i kyrkor , kapell och församlingssalar

Huddinge kyrka 270 personer
Stora salen 110 personer
Lilla Salen 40 personer
Klubbrummet 35 personer

Tomtberga kapell 35 personer – öppet för kyrkliga och borgerliga ceremonier
Stora salen 110 personer
Lilla Salen 40 personer
Klubbrummet 35 personer

Segeltorps kyrka 150 personer
Församlingssalen 90 personer

Vårby gårds kyrka 150 personer
Församlingssalen 100 personer

Flemingsbergs kyrka 150 personer
Församlingssalen 100 personer

Tacksägelsekyrkan 115 personer
Församlingssalen 40 personer

Mariakyrkan 250 personer
Församlingssalen 100 personer

St Botvids stora kapell 150 personer

St Botvids lilla kapell 50 personer