Begravning
Foto: Alex & Martin IKON

Begravning i Huddinge

När döden kommer nära är det ofta många frågor som behöver svar. En del svar kan du få i samråd med din församling, präst, musiker och begravningsbyrån.

BEGRAVNINGSGUDSTJÄNST
Vid begravningen överlämnar vi den som dött i Guds händer, lyser frid och får möjlighet till ett avskedstagande i ett vidare sammanhang än det privata. För de flesta är möjligheten till ett avsked något betydelsefullt och viktigt. Vi får även ett tillfälle att stanna upp och fundera över vad den döde betytt för oss och minnas. En begravning kan utformas på många olika sätt men om man väljer en begravning i Svenska kyrkan så följer den en viss ordning och det är vissa saker som måste vara med.

I Sverige är det vanligast att man vid ett dödsfall vänder sig till en begravningsbyrå för att få hjälp med det praktiska vid en begravning. Men man kan självfallet göra mycket själv om man så vill. Till exempel kan man vara med och bära kistan och dekorera den med blommor.

Våra begravningsdagar är tisdag - fredag.  Begravningsgudstjänsten är offentlig och öppen för alla att deltaga i.

Före begravningen brukar prästen och de närmast anhöriga träffas för ett samtal som förbereder begravningen.

När en anhörig avlider kan det kännas skönt att få prata med någon. I Svenska kyrkan i Huddinge finns präster och diakoner att vända sig till för enskilda samtal. Det finns också möjlighet att prata med andra som sörjer i sorgegrupper. 

Här kan du läsa mer om sorgegrupper

SÅ HÄR MÅNGA KAN NÄRVARA I VÅRA KYRKOR OCH FÖRSAMLINGSSALAR VID DOP, VIGSLAR OCH BEGRAVNING vid coronarestriktioner

 • Huddinge kyrka – 100 st. 
  Stora salen 100 personer, Lilla Salen 40 personer, Klubbrummet 35 personer.
 • Mariakyrkan – 100 st. 
  Församlingssalen - 100 st
 • Tacksägelsekyrkan - 100 st. 
  Församlingssalen - 40 st
 • Flemingsbergskyrka – 100 st. 
  Församlingssalen 100 st
 • Vårby Gårds kyrka – 100 st. 
  Församlingssalen - 100 st
 • Segeltorps kyrka - 100 st. 
  Församlingssalen - 90 st
 • S:t Botvid stora kapell - 100 st. (ej dop/vigsel)
 • S:t Botvids lilla kapell - 50 st. (ej dop/vigsel)
 • Tomtberga kapell - 35 st. 

Nedan finns kontaktuppgifter till bokningen. Välkommen att höra av dig!

Bokning i svenska kyrkan i huddinge:

Bokning av begravning, dop, bröllop och lokaler

Telefon:
08-588 697 68

Telefontider:
Måndag-fredag 09.00-11.30
Måndag, onsdag och torsdag 13.00-15.00

Sommartid: 14/6-5/9 har vi öppet måndag – fredag kl 09:00-11:30.

Utanför dessa tider går det oftast att nå oss via e-post.

E-post:
huddinge.bokning@svenskakyrkan.se

Besöksadress:
Kommunalvägen 21, Huddinge

Postadress:
Svenska kyrkan i Huddinge, Box 1109, 141 23 Huddinge

Begravningsombud i Svenska kyrkan i Huddinge

Vibeke Bildt är begravningsombud i Svenska kyrkan i Huddinge.  Epost till henne: vibeke.bildt@huddinge.se

Begravningsombudet är tillsatt av länsstyrelsen för att tar till vara de personers intresse som inte tillhör Svenska kyrkan.