Meny

Samtal för sörjande

Det finns stöd och hjälp att få när du går igenom en svår period i livet. Präster eller diakoner i din församling i Svenska kyrkan i Huddinge är utbildade i själavård.

Samtalsgrupper för sörjande

Svenska kyrkan i Huddinge erbjuder dig som mist en anhörig eller nära vän att delta i en samtalsgrupp för sörjande. I en samtalsgrupp får du hjälp att sätta ord på din sorg tillsammans med andra i samma situation. Ofta kan det kännas som ett stöd att bara veta att man inte är ensam om att känna som man gör”.

Det som är speciellt just nu är den pandemi som vi går igenom. En pandemi som har påverkat oss och påverkar oss på olika sätt. Vissa av oss har anhöriga eller nära vänner som dött innan coronaviruset kom till oss eller av andra orsaker. Andra av oss har däremot den erfarenheten av anhöriga eller vänner som dött i covid-19. Många delar erfarenheten av att inte få ta avsked; att inte få vara nära i slutet eller se den som har avlidit. Hur blir det med begravning? Vad gör allt detta med oss? Det är viktigt att få uttrycka och samtala om det som vi har varit med om.

För vuxna

Ingenting blir sig likt igen, så är det att förlora någon. Den som du älskat och vant dig vid finns inte längre. Samtidigt måste du fortsätta leva i det som nu är ditt liv.

Under hösten erbjuder vi grupper i första hand onsdagar kl 13 eller onsdagar kl 18.30. Vi har färre deltagare/per grupp än vi brukar ha. Detta för att underlätta att avstånd hålls mellan oss. Det som sägs i gruppen förs inte vidare. Deltagandet är kostnadsfritt. Vi planerar för sex träffar samt återträff.

Om du tillhör en riskgrupp så hör av dig, så försöker vi lösa detta. Enskilt samtalsstöd kan även erbjudas via telefon.

Information sker onsdag 16/9 kl 14 eller 18.30 i Klockargården.

För mer information och anmälan: Eva-Britt Brännström 08-588 697 77 eller mejla till eva-britt.brannstrom@svenskakyrkan.se

För unga

När det gäller sorgegrupp för unga samverkar vi med Botkyrka församling. De erbjuder grupp för unga mellan 10-17 år. Att få träffa andra som varit med om liknande och har liknande erfarenheter, som vet vad det handlar om, det kan ofta vara en hjälp. Gruppen kommer starta när det finns tillräckligt många anmälda. Platsen är i samtalslokaler på församlingens expedition intill Tumba centrum eller i anslutning till någon av församlingens kyrkor. För frågor och anmälan, kontakta Åsa Dysholm, diakon Botkyrka församling, tel 08-530 222 79 eller via epost asa.dysholm@svenskakyrkan.se

Läs mer om sorgegruppen för unga (pdf)

Enskilt samtal
Att tala med en präst eller diakon är gratis. Ta kontakt med våra präster
och diakoner om du behöver samtala. Ring växeln och berätta att du vill prata med någon så kopplas du vidare, tel. 08-588 697 00.