Foto: Lottie Lindtrup

S:t Botvid – kapell, krematorium och begravningsplats

S:t Botvids kapell ligger på S:t Botvids begravningsplats vid Albysjön. Det är en låg vit byggnad klädd med slammat tegel. Det finns två kapell i byggnaden. Framför byggnaden står tre klocktorn klädda med ljus marmor. Krematoriet, som är modernt och miljöanpassat ligger i bottenvåningen.

Titta in i S:t Botvids kapell med panoramabilder

 

 

Letar du efter rätt kyrka för vigseln eller är du intresserad av att studera kyrkorummet närmare? Med panoramabilder kan du se dig omkring och zooma in detaljer som annars är svåra att se.
Klicka här för att titta in i S:t Botvids stora kapell med panoramabilder (Nytt fönster).
Klicka här för att titta in i S:t Botvids lilla kapell med panoramabilder (Nytt fönster).

I huset finns ett större och ett mindre kapell, entréhall och kontor. I nedre planet finns bisättningsrum och krematorium. Entréhallen binder samman de två kapellen och har glasade långsidor vilket ger en vidsträckt utsikt över naturområdet och sjön. 
Det stora kapellet har en fem meter hög gobeläng som hänger över altaret. Takfönstren ger ett vackert ljusspel över de smidda fåglar som dekorerar väggen i det lilla kapellet. I entréhallen finns en ljusbärare i form av ett träd. Där finns även en minnesbok för gravsatta i minneslunden. Man kan välja att ha en inskription med namn och liten illustration i minnesboken.
Kapellen kan användas för både kristna och borgerliga begravningar. I det lilla kapellet kan de kristna symbolerna tas bort.
S:t Botvidsgården, den nybyggda serveringsbyggnaden för begravningskaffe, ligger en liten bit ifrån kapellet.

Under 2011 genomgick krematoriet en totalrenovering. Två nya ugnar med effektivare rökgasrening har installerats. Resultatet av detta är att energiförbrukningen minskat med nära 80 procent och koldioxidutsläppen från ca 350 till ca 70 ton.
Kapaciteten att förvara kistor har utökats från 50 till 96 kistplatser och en ny anhörigentré har byggts för att möjliggöra anhörigas närvaro vid kremering. I de två kapellen har nya tilluftskanaler med kylfunktion installerats för bättre inomhusmiljö.

År 2009 utfördes 1 600 kremationer i krematoriets två ugnar. Personalen sköter kremeringar, gravsättningar och deltar vid begravningsgudstjänster.
Krematoriet betjänar även andra församlingar i Stockholms södra region.

Fakta om S:t Botvids kapell

Besöksadress: Häggstavägen 6, 141 32 Huddinge
Öppetider i kapellets foajé:
Måndag- fredag 9-15
Stora kapellet:
150 sittplatser, orgel, piano och cd-spelare finns. Bårtäcke för begravning finns.
Lilla kapellet: 50 sittplatser,  orgel, cd-spelare och el-piano finns. Bårtäcke för begravning finns.
Tillgänglighetsanpassat: Entré, bil till entrén, parkering, toalett, hörselslinga.
Postadress: Kyrkogårdsförvaltningen, Box 1109, 141 23 Huddinge
Besöksadress: Häggstavägen 6
Telefon: Växel 08-588 697 00 (Växeln har öppet måndag till fredag klockan 9-12 och 13-14. Övrig tid gäller direktnummer eller e-post.)
E-post: krematoriet.huddinge@svenskakyrkan.se

S:t Botvidsgården

I serveringsbyggnaden på S:t Botvids begravningsplats finns gott om utrymme för många gäster.