Foto: Gustaf Hellsing IKON

Planera en begravning

När en anhörig ska begravas är det ofta rätt många val att göra. Så långt det är möjligt ska den avlidnes önskemål uppfyllas, annars beslutar närmast anhöriga.

Den avlidnes önskemål
Den avlidnes egna önskemål, skrivna eller oskrivna, ska genomsyra begravningen, enligt begravningslagen.  För att underlätta för anhöriga är det bra att skriva ner sina önskemål om sin begravning. 

Vill du ordna begravningen själv?
Många väljer att anlita en begravningsbyrå för att få hjälp med det praktiska kring begravningen. Då är det ofta begravningsbyrån som bokar begravning och sköter kontakten med kyrkan. Det går också bra att ordna delar eller allt praktiskt själv.

En begravning i Svenska kyrkans ordning
Kontakta kyrkogårdsförvaltningen för att boka begravningen. Vid bokningen bestäms tid, plats, präst och kyrkomusiker. Inom de närmsta dagarna hör prästen av sig för att boka tid för ett begravningssamtal. Prata med kyrkogårdsförvaltningen om den avlidne ska kremeras eller jordbegravas samt var den avlidne ska gravsättas.
Med prästen kan du prata om själaringning (sker normalt dagen efter dödsfallet) och tid för tacksägelse i samband med gudstjänst.

En borgerlig ceremoni
En borgerlig begravning kan ledas av en borgerlig begravningsförrättare eller så kan anhöriga och vänner själva hålla i ceremonin. ”Den svenska högtidsboken”  innehåller förslag på ceremonier och finns att köpa eller låna på bibliotek. 

Välj och boka plats och förrättare. Det finns inga särskilda bestämmelser för hur ceremonin ska vara utformad. Vill ni vara i något av begravningskapellen bokas det via oss, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen för att boka kapell, med uppgifter om den avlidne ska kremeras eller jordbegravas samt var den avlidne ska gravsättas.
Kroppen ska gravsättas (kistbegravning) eller kremeras inom en månad, enligt begravningslagen.

Kistdekoration
Vi har bårtäcken som kan användas som kistdekoration under begravningsceremonin. Kontakta kyrkogårdsförvaltningen, se kontaktuppgifter längst ner på sidan, för mer information.

Kremering eller jordbegravning?
Ett av de första besluten är om den avlidne ska kremeras eller jordbegravas. Kremering innebär att kistan med den avlidne bränns till aska och sedan gravsätts. Vid en jordbegravning sänks kistan ner i en grav.

Minnesstund
Direkt efter begravningsgudstjänsten samlas anhöriga och vänner ofta till en minnesstund. Den kan hållas hemma i bostaden, i ett församlingshem eller i någon annan lokal. Det är ett tillfälle att minnas tillsammans och att samla sina intryck. 

Vill du boka tid för dop, bröllop eller begravning, eller hyra en av våra församlingssalar, kontakta bokningen. 

Bokning av dop, bröllop och kyrklig begravning 

Telefon:
08-588 697 68

Telefontider/öppettider:
Måndag 09:00-11:30
Onsdag 09:00-11:30 + 13:00-15:00
Torsdag 09:00-11:30

Utanför dessa tider går det oftast att nå oss via e-post.

E-post:
huddinge.bokning@svenskakyrkan.se

Besöksadress:
Kommunalvägen 21, Huddinge

Postadress:
Svenska kyrkan i Huddinge, Box 1109, 141 23 Huddinge