Foto: Lottie Lindtrup

Kistgrav

Gravsättning av kista sker i direkt anslutning till begravningsceremonin. Kistan bärs ut eller körs på en katafalkvagn. De närvarande följer kistan till graven under klockringning.

Kistan bärs och sänks alltid av bärare genom anhöriga eller begravningsbyråns försorg. Graven fylls sedan försiktigt med lös jord som långsamt strilar ner från en traktorskopa så att kistan täcks. Sedan fylls graven med jord från en vagn som långsamt fyller graven tills det är 50 cm kvar. Skopan planar ut och plattar till jorden till en jämn yta. Detta skadar inte kistan på något sätt. Sedan fylls graven med ytterligare jord så att en gravkulle bildas. Efter ca 6 månader vibreras marken med en vibrator som packar jorden ner till 50 cm. Kistan är då fortfarande intakt. När graven så småningom sätter sig kommer ny jord att fyllas på och kyrkogårdsförvaltningen sår nytt gräs på graven.

Bokning av borgerliga begravningar, övriga religiösa begravningar, gravsättningar och gravärenden:

Telefontider:
Måndag, onsdag & torsdag 9.00-11.30 & 13.00-15.00
Tisdag & Fredag 9.00-11.30
Avvikelser från dessa tider kan förekomma.
Övrig tid via mail.

 S:t Botvids begravningsplats
Kontaktperson: Marie Bergman, ansvarig för ärenden gällande S:t Botvids begravningsplats.
Telefon: 08-588 697 43
E-post: hkgf@svenskakyrkan.se
Besöksadress: S:t Botvids kapell & krematorium, Häggstavägen 6,
141 32 Huddinge

Tomtberga & Huddinge kyrkogårdar, Trångsunds begravningsplats
Kontaktperson: Petra Heinämaa, ansvarig för ärenden gällande Huddinge,Tomtberga kyrkogårdar och Trångsunds begravningsplats.
Telefon: 08-588 697 31
E-post: hkgf@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Trångsunds begravningsplats, Dalarövägen 8,
142 66 Trångsund

 Postadress till kyrkogårdarna:
OBS! Ny postadress från och med 1 november 2022:
Kyrkogårdsförvaltningen, Box 55, 146 21  TULLINGE