Foto: Magnus Aronson

Kontakta en diakon

Här hittar du kontaktuppgifter till diakonerna i Svenska kyrkan i Huddinge.

Genom diakonerna kan du få hjälp genom enskilda samtal eller samtalsgrupper när du befinner dig i en svår situation. Om du vill komma i kontakt med någon av diakonerna i Svenska kyrkan i Huddinge kan du antingen besöka våra drop in-mottagningar eller boka en tid.

Flemingsbergs församling
Hannu Lounela
Tel: 08-588 698 28
E-post: hannu.lounela@svenskakyrkan.se

Hanna Björklund
Tel: 08-588 698 29
E-post: hanna.bjorklund@svenskakyrkan.se

Torbjörn Gustavsson
Tel: 08-588 698 31
E-post: torbjorn.a.gustavsson@svenskakyrkan.se

Huddinge församling
Åsa Nilsson
Tel. 08- 588 697 76
E-post: Asa.m.Nilsson@svenskakyrkan.se

Anna Stiernstedt
Tel. 08-588 697 81
E-post: anna.stiernstedt@svenskakyrkan.se

Sankt Mikaels församling
Christina Markgren
Tel: 08-588 698 57 
E-post: christina.markgren@svenskakyrkan.se

Micke Sandin
Tel: 08-588 698 56
E-post: micke.sandin@svenskakyrkan.se

Trångsund Skogås församling
Åsa Johansson Stridh
Tel: 08-588 699 05
asa.johansson.stridh@svenskakyrkan.se