Foto: Lottie Lindtrup

S:t Botvids begravningsplats

S:t Botvids begravningsplats ligger naturskönt i skogen ovanför Albysjön.

Begravningsplatsen invigdes 1956. Kapell- och ekonomibyggnader invigdes 1961, serveringsbyggnaden och en minneslund 1973. Minneslunden är belägen i skogen vid en liten tjärn.
Begravningsplatsen blev nästan dubbelt så stor 2002, då den nya delen färdigställdes i ett natur- och skogsområde. Det öppen plats med gräsmattor och planteringar. Från en damm rinner en bäck genom området. Här finns bland annat en ny minneslund och icke-kristna gravkvarter. Begravningsplatsen är Huddinges största med cirka 10 000 gravplatser.
Det finns kist- och urngravkvarter på både gamla och nya delen av begravningsplatsen. I minneslundarna kan askorna spridas eller grävas ner.

Det finns ett muslimskt gravområde som omfattar cirka 980 gravplatseroch även en gravplatser för baháíer.
Adress: Häggstavägen 6

Karta över gamla delen
Karta över nya delen

Titta runt på begravningsplatsen
Titta runt på nya delen

Minneslundarna på S:t Botvids begravningsplats

Busstider tillS:t Botvids begravningsplats

Kyrkogård och gravar :

 Telefontider:
Måndag, onsdag, torsdag 09.00-11.30 & 13.00-14.00
Tisdag och fredag 09.00-11.30
Avvikelser från dessa tider kan förekomma

 S:t Botvids begravningsplats
Bokning av gravsättning och ärenden gällande gravar
Kontaktperson: Marie Carlsson, ansvarig för ärenden gällande S:t Botvids begravningsplats och bokar muslimska gravsättningar.
Telefon: 08-588 697 43
E-post: hkgf@svenskakyrkan.se
Besöksadress: S:t Botvids kapell & krematorium, Häggstavägen 6,
141 32 Huddinge

 Tomtberga & Huddinge kyrkogårdar, Trångsunds begravningsplats
Bokning av gravsättning och ärenden gällande gravar
Kontaktperson: Petra Heinämaa, ansvarig för ärenden gällande Huddinge och Tomtberga kyrkogårdar och Trångsunds begravningsplats.
Telefon: 08-588 697 31
E-post: hkgf@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Trångsunds begravningsplats, Dalarövägen 8,
142 66 Trångsund

 Postadress till kyrkogårdarna:
Kyrkogårdsförvaltningen, Box 1109,141 23 Huddinge