Foto: Lottie Lindtrup

S:t Botvids begravningsplats

Begravningsplatsen är vackert belägen ovanför Albysjön. Här finns två minneslundar, Skogsgländan och Parklunden samt en askgravlund. Det finns ett muslimskt gravområde och även gravplatser för baháíer.

Begravningsplatsen invigdes 1956 och kapell- och ekonomibyggnader 1961. Den dåvarande serveringsbyggnaden som invigdes 1971 brann ner 2012 och en ny severingsbyggnad, S:t Botvidsgården, byggdes 2016. En av minneslundarna, som kallas Skogsgläntan ligger i skogen på en höjd bredvid S:t Botvidsgården. 

Ett nytt gravområde färdigställdes 2002 i ett natur- och skogsområde öster om den ursprungliga begravningsplatsen. Det är en öppen plats med gräsmattor och planteringar och en bäck som rinner genom området till en damm. I detta område ligger en minneslund kallad Parklunden och en askgravlund där namnplaketter sätts upp på stående stenblock. Det finns ett muslimskt gravområde och även gravplatser för baháíer. Läs mer om askgravlunden och minneslundarna och på S:t Botvids begravningsplats.

Det finns kist- och urngravkvarter på begravningsplatsen och i minneslundarna kan askorna spridas eller grävas ner.

Begravningsplatsen är Huddinges största med cirka 4 000 gravplatser.

Kontakt med Kyrkogårdsförvaltningen, se kontaktruta längre ner på sidan.

Adress: Häggstavägen 6

Blankett för gravsättning i minneslund
Blankett för gravsättning i askgravlund på S:t Botvids begravningsplats

Minneslundarna på S:t Botvids begravningsplats
Askgravlunden på S:t Botvids begravningsplats

Karta över S:t Botvids begravningsplats
Karta över gamla delen

Karta över nya delen

Titta runt på begravningsplatsen
Titta runt på nya delen

Busstider tillS:t Botvids begravningsplats

Bokning av borgerliga begravningar, övriga religiösa begravningar, gravsättningar och gravärenden:

Telefontider:
Måndag, onsdag & torsdag 9.00-11.30 & 13.00-15.00
Tisdag & Fredag 9.00-11.30
Avvikelser från dessa tider kan förekomma.
Övrig tid via mail.

 S:t Botvids begravningsplats
Kontaktperson: Marie Bergman, ansvarig för ärenden gällande S:t Botvids begravningsplats.
Telefon: 08-588 697 43
E-post: hkgf@svenskakyrkan.se
Besöksadress: S:t Botvids kapell & krematorium, Häggstavägen 6,
141 32 Huddinge

Tomtberga & Huddinge kyrkogårdar, Trångsunds begravningsplats
Kontaktperson: Petra Heinämaa, ansvarig för ärenden gällande Huddinge,Tomtberga kyrkogårdar och Trångsunds begravningsplats.
Telefon: 08-588 697 31
E-post: hkgf@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Trångsunds begravningsplats, Dalarövägen 8,
142 66 Trångsund

 Postadress till kyrkogårdarna:
OBS! Ny postadress från och med 1 november 2022:
Kyrkogårdsförvaltningen, Box 55, 146 21  TULLINGE