Foto: Lottie Lindtrup

Askgravlund

Det finns tre askgravlundar i Svenska kyrkan i Huddinge; på Tomtberga kyrkogård och på Trångsunds och S:t Botvids begravningsplatser.

En askgravlund är ett alternativ till urngravplats eller minneslund. Det är ett gemensamt gravområde där de anhöriga har rätt att vara med vid gravsättningen. Askan grävs ner direkt i jorden i en tygpåse.  De enskilda gravarna markeras inte och de kräver ingen skötsel.
På en gemensam plats, t ex en minnessten eller smidesträd finns plats att sätta namnskyltar med de gravsattas namn. Namnskyltarna sitter kvar i minst 25 år.
Det finns en gemensam plats för snittblommor och gravljus. Plantering är inte tillåten. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötsel och underhåll av askgravlunden.

Minnesstenarna på S:t Botvids och Trångsunds begravningsplatser har fått namn efter torp som låg i området,

S:t Botvids stenar heter Häggsta och Gömsta. Här kan du läsa torpens historia (Utdrag ur Torp och gårdar i Huddinge). >

Trångsunds stenar heter Hammartorp och Fållan. Här kan du läsa torpens historia (Utdrag ur Torp och gårdar i Huddinge). >

Läs mer i broschyren om askgravlundarna

Symboler på smidesträden i Tomtberga askgravlund. Se bilder och läs om symbolerna

 Ordningsföreskrifter för askgravlund

Kyrkogård och gravar :

Telefontider:
Måndag, onsdag & torsdag 9.00-11.30 & 13.00-15.00
Tisdag & Fredag 9.00-11.30
Avvikelser från dessa tider kan förekomma.
Övrig tid via mail.

 S:t Botvids begravningsplats
Bokning av gravsättning och ärenden gällande gravar
Kontaktperson: Marie Bergman, ansvarig för ärenden gällande S:t Botvids begravningsplats och bokar muslimska gravsättningar.
Telefon: 08-588 697 43
E-post: hkgf@svenskakyrkan.se
Besöksadress: S:t Botvids kapell & krematorium, Häggstavägen 6,
141 32 Huddinge

 Tomtberga & Huddinge kyrkogårdar, Trångsunds begravningsplats
Bokning av gravsättning och ärenden gällande gravar
Kontaktperson: Petra Heinämaa, ansvarig för ärenden gällande Huddinge och Tomtberga kyrkogårdar och Trångsunds begravningsplats.
Telefon: 08-588 697 31
E-post: hkgf@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Trångsunds begravningsplats, Dalarövägen 8,
142 66 Trångsund

 Postadress till kyrkogårdarna:
OBS! Ny postadress från och med 1 november 2022:
Kyrkogårdsförvaltningen, Box 55, 146 21  TULLINGE