Svenska kyrkan i Huddinge

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Huddinge Besöksadress: Kommunalvägen 21, 14148 Huddinge Postadress: BOX 1109, 14123 HUDDINGE Telefon: +46(8)58869700 E-post till Svenska kyrkan i Huddinge

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Askgravlund

Det finns fyra askgravlundar i Svenska kyrkan i Huddinge; på Tomtberga och Huddinge kyrkogårdar och på Trångsunds och S:t Botvids begravningsplatser.

En askgravlund är ett alternativ till urngravplats eller minneslund. Det är ett gemensamt gravområde där de anhöriga har rätt att vara med vid gravsättningen. Askan grävs ner direkt i jorden i en tygpåse. De enskilda gravarna markeras inte och de kräver ingen skötsel.
På en gemensam plats, t ex en minnessten eller smidesträd finns plats att sätta namnskyltar med de gravsattas namn. Namnskyltarna sitter kvar i minst 25 år.
Det finns en gemensam plats för snittblommor och gravljus. Plantering är inte tillåten. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötsel och underhåll av askgravlunden.

Minnesstenarna på S:t Botvids och Trångsunds begravningsplatser har fått namn efter torp som låg i området,

S:t Botvids stenar heter Häggsta och Gömsta. Här kan du läsa torpens historia (Utdrag ur Torp och gårdar i Huddinge). >

Trångsunds stenar heter Hammartorp och Fållan. Här kan du läsa torpens historia (Utdrag ur Torp och gårdar i Huddinge). >

Läs mer i broschyren om askgravlundarna

Symboler på smidesträden i Tomtberga askgravlund. Se bilder och läs om symbolerna

 Ordningsföreskrifter för askgravlund