Foto: Marie Carlsson

Urnor att låna vid begravningsceremoni

Vid akt med urna och efterföljande gravsättning i minneslund eller askgravlund kan dessa urnor användas under själva begravningsceremonin i våra kyrkor och kapell.

Vid gravsättning i minneslund eller askgravlund grävs ingen urna ner utan askan förvaras i en pappkartong eller tygpåse. Man behöver alltså inte köpa någon urna för att ha bara vid själva ceremonin.

Här kan du se de urnor som går att låna. En urna kan användas i Huddinge kyrka, en i Tomteberga kapell och en i S:t Botvids kapell. Två urnor, den svartbetsade och Huddingeurnan går att ha i både Huddinge och Tomtberga.