Sankt Mikaels församling

Sankt Mikaels församling är en av fyra församlingar i Huddinge pastorat. Församlingens två kyrkor ligger i områdena Segeltorp och Vårby gård. Segeltorps kyrka är ofta fylld till bredden under veckodagarna och gudstjänstlivet har därför också sin naturliga plats i vardagen. I Vårby gård verkar församlingen i en mångkulturell miljö och söndagens mässa har en given plats i många människors liv.

Sommarprogram för Vårby Gårds kyrka och Segeltorps kyrka

Här hittar du datum och tider för våra verksamheter sommaren 2024 i Sankt Mikaels församling.

Vårby Gårds kyrka – Sankt Mikaels församling

I anslutning till Vårby Gårds centrum, i en sluttning ner mot Mälaren intill ett gravfält från vikingatiden, ligger Vårby Gårds kyrka. Kyrkan är öppen vardagar och söndagar i samband med gudstjänst.

Segeltorps kyrka – Sankt Mikaels församling

Den lilla rosa kyrkan brukar vi kalla den. Mitt i villakvarteren ligger Segeltorps kyrka och blir med sitt läge en naturlig samlingspunkt för både barnfamiljer, unga och äldre – en vardagskyrka full av liv.

Gudstjänster i Segeltorp & Vårby Gård

I gudstjänsten får vi möta Gud och varandra. Här möts barn, vuxna och flera nationaliteter. Gudstjänsterna präglas av: Gemenskap – Igenkänning – Eftertanke – Nya perspektiv – Gud – Hopp.

FILM: Guidad tur i Vårby Gårds kyrka

Ett smakprov på den spännande arkitekturen i Vårby Gårds kyrka, ritad av Harald Tafvelin och invigd 1975. Ronny Gilderskär tar oss med på en guidad tur genom en av Sveriges första postmoderna byggnader.

Personal i Sankt Mikaels församling

Här hittar du telefonnummer och kontaktuppgifter till all personal i Sankt Mikaels församling.

Sankt Mikaels församlingsråd

Här finner du protokoll samt vilka som sitter i församlingsrådet.

Skänk en gåva till Mikaelshjälpen - ditt bidrag är mycket värdefullt

Mikaelshjälpen är Sankt Mikaels församlings egen hjälpfond. Fondens huvudsakliga syfte är att bistå församlingsbor i nöd.