Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Fakta om Huddinge pastorat

Svenska kyrkan i Huddinge består av fyra församlingar och en kyrkoförvaltning. Det formella namnet är Huddinge pastorat. En gemensam förvaltning sköter bland annat begravningsverksamhet, fastighetsförvaltning och administration.

Pastoratets vision
Svenska kyrkan i Huddinge pastorat är genom tron på Kristus modig, närvarande och uthållig. En öppen gemenskap där vi är delaktiga, blir bekräftade och utmanade och fördjupas i tro och liv.

Karta med kyrkor

De fyra församlingarna i Huddinge bildade 1 januari 2014 ett pastorat efter att ha varit en samfällighet sedan 1974. Det innebär att det finns en kyrkoherde, ett kyrkofullmäktige och ett kyrkoråd istället för fyra.

I varje församling finns ett församlingsråd. Församlingsrådet är församlingens styrelse och har huvudansvaret för församlingens verksamhet med tonvikt på gudstjänstlivet.

I de fyra församlingarna i Huddinge pågår olika sorters aktiviteter. Här firas gudstjänster, här träffas körer, barn- och ungdomsgrupper och konfirmander, här finns tid för eftertanke, meditation, konserter, öppen förskola och mycket mera. I församlingarna arbetar många olika yrkesgrupper. Här kan du möta musiker, diakoner, pedagoger, präster, fritidsledare och flera andra.

Dop, konfirmation, vigsel och begravning

I kyrkan erbjuds andrum för dig som söker stillhet, ro, tid för reflektion och en kravlös miljö att vila i. Vid dop, konfirmation, vigsel och begravning är kyrkan en plats både för högtidlighet och det mer vardagsnära. I Huddinge finns Svenska kyrkan även närvarande på olika platser ute i samhället och samverkar med förskolor och skolor, sjukhuset, häktet och inom äldreomsorgen. I församlingarna finns även en möjlighet till olika former av ideellt engagemang och delaktighet. Tillsammans får vi bidra med kunskap, tid och medmänsklighet.

Kyrko- och kyrkogårdsförvaltning

Till församlingarnas förfogande finns kyrkoförvaltningen som arbetar med administration, ekonomin och lön, information och IT. Kyrkogårdsförvaltningen sköter de fyra kyrkogårdarna och begravningsverksamheten för samtliga Huddingebor, oavsett medlemskap eller livsåskådning.

Revisorer

Revisionen består av tre ordinarie revisorer varav en auktoriserad och tre ersättare varav en auktoriserad. Avtalet med KPMG Bohlins AB (reglerat i ett uppdragsbrev) omfattar revisionen av pastoratets årsredovisning jämte räkenskaperna, kollektredovisning samt kyrkorådets förvaltning.

KPMG Bjarne Andreassen

Revisorer och ersättare för mandatperioden 2018-2021
Bengt Säberg, ordförande
Margareta Vikgren, ordinarie
Fredrik Jöngren, ersättare
Bo Nordberg, ersättare

Kort beskrivning av församlingarna i Huddinge

Huddinge församling med cirka 41 000 invånare består av kommun-
delarna Sjödalen-Fullersta och Stuvsta-Snättringe. Församlingsexpeditionen finns i Klockargården vid Huddinge kyrka.

Trångsund Skogås församling med cirka 25 000 invånare består av kommundelarna Trångsund och Skogås. Församlingsexpeditionen finns i Mariakyrkan i Skogås.

Sankt Mikaels församling med cirka 23 000 invånare består av delarna Segeltorp och Vårby, vilka också utgör distrikt inom församlingen. Församlingsexpeditionen finns i Vårby Gårds kyrka.

Flemingsbergs församling, med cirka 16 000 invånare består av kommundelen Flemingsberg. Församlingsexpeditionen finns i Flemingsbergs kyrka.

Svenska kyrkans nya struktur

Beslutet om ny struktur i Svenska kyrkan innebär bland annat att:

  • Den administrativa, ekonomiska och pastorala ledningen samlas i ett pastorat.
  • Kyrkoherden är chef för pastoratet.
  • Kyrkofullmäktige väljer kyrkoråd och församlingsråd. Valbar till församlingsrådet är medlemmarna inom pastoratet vilket gör det möjligt att engagera sig i en annan församling än den man bor i. Mandatperioden i ett församlingsråd – högst fyra år - bestäms av kyrkofullmäktige. Kyrkorådet kan – utöver de av kyrkoordningen reglerade uppgifterna - delegera också andra uppgifter till församlingsråd.