Utträde ur Svenska kyrkan

Varje medlem är viktig och bidrar på olika sätt till Svenska kyrkans liv och verksamhet. Bestämmer du dig för att avsluta ditt medlemskap är det helt gratis, och du är när som helst välkommen att bli medlem på nytt.

Bra att veta för dig som vill gå ur Svenska kyrkan:

Det kostar ingenting att avsluta sitt medlemskap i Svenska kyrkan.
Du avslutar ditt medlemskap genom en skriftlig begäran till din lokala församling.
Ladda ner blankett för utträde (pdf.)
Ladda ner blankett för utträde för barn (pdf.)

Du kan också ringa, besöka ellerskriva till din församling och begära att få en blankett hemskickad. Eller skicka en personligt undertecknad begäran i ett vanligt brev adresserat till församlingen.

Tack för din tid som medlem!

Genom din kyrkoavgift har du bidragit till ett betydelsefullt arbete både på orten där du bor och globalt. Alla lokala församlingar är beroende av medlemmarnas avgifter. Det är också dit den allra största delen av avgiften går, för att exempelvis bekosta verksamheten för barn, ungdomar, musik och körer.

Kyrkoavgiften bekostar även sjukhuskyrkor, familjerådgivning, jourhavande präster, härbärgen och öppen verksamhet för ensamma och hemlösa. Det är också tack vare kyrkoavgiften som kyrkan kan finnas till för alla inblandade vid olyckor och kriser.

Avgiften behövs dessutom för kyrkans musikverksamhet och för att bygdens kyrka ska kunna vårdas för framtida generationer. En betydande del av kostnaden för vård och underhåll av kyrkobyggnaderna står församlingarna själva för, statens kyrkoantikvariska ersättning täcker ungefär en fjärdedel.

Du är när som helst välkommen tillbaka!

Här kan du berätta varför du går ur Svenska kyrkan