Körer i Segeltorps kyrka

Välkommen att anmäla dig till höstens körverksamhet! I alla våra körer fokuserar vi på glädjen i att sjunga och att sjunga tillsammans.

Vi startar upp vår ordinarie körverksamhet hösten 2021. Här kan du läsa mer om våra körer och hur du anmäler dig:

Körer i Segeltorps kyrka

Välkommen att sjunga i kör i Segeltorpskyrka!

I alla våra körer fokuserar vi på glädjen i att sjunga och att sjunga tillsammans. Vi främjar inkluderande, utveckling och gemenskap. Vi jobbar alltid med rösten på ett hälsosamt och skonsamt sätt. Körövningarna har även inslag av musikteori. Vi har förmånen att prova på att sjunga inför publik under konserter och gudstjänster. Det är gratis att delta i församlingens körer.

Plättarna – NYHET!
För barn 4–5 år.
Sånglek där vi genom ljud, sång, lek och rörelse gör musik tillsammans. Här läggs grunden till körsång och barnen får lära känna och utveckla sina röster och sitt lyssnande.
Torsdagar kl. 16:15–16:45 i samband med Himmel & Pannkaka.
Max 25 deltagare.
Höstterminen börjar 23/9.

Pannkakskören
För barn i förskoleklass (fsk) – årskurs 1.
Vi leker oss fram med rösten, kroppen, uttryck och kunskap. Vi övar på att lyssna, härma och samarbeta där att ha kul alltid är i fokus!
Kören övar torsdagar kl. 17:35–18:05 i samband med Himmel & Pannkaka.
Max 25 deltagare.
Höstterminen börjar 23/9.

Änglakören
För barn i årskurs 2–3.
Med röstens hjälp övar vi gehör, uttryck, frimodighet och förmåga till koncentration. Vi lär oss att sjunga ifrån både text, noter och på gehör.
Kören övar onsdagar kl. 16:35–17:20.
Max 25 deltagare.
Höstterminen börjar 8/9.

Diskantkören – NYHET!
För barn i årskurs 4–7.
Vi sjunger unisont och i stämmor. Vi börjar öva upp medvetenheten om hur vi skapar ljud och hur vi sångtekniskt går tillväga. Fokus som alltid är att ha kul och att skapa tillsammans.
Kören övar onsdagar kl. 15:30–16:15.
Max 25 deltagare.
Höstterminen börjar 8/9.

Capellakören
Blandad vuxenkör som övar torsdagar kl. 19:00–21:00.
Vi sjunger sakral körmusik med inslag av andra genrer alltifrån fyrstämt till åtta stämmor. Vi uppträder med egna konserter. Vi jobbar på ett sätt som främjar den enskilde sångaren samt kören i helhet.
Höstterminen börjar 9/9.

Anmälan till: Elisabeth Rünell