Foto: Maria Lundström IKON

Körer i Flemingsbergs kyrka

All körverksamhet är tillsvidare inställd. Musiken i kyrkan har bland annat till uppgift att förmedla det kristna budskapet, berika gudstjänsterna och förstärka de olika stämningarna under kyrkoåret.

För att minska smittspridningen av Coronaviruset/Covid-19 har vi begränsat vår verksamhet. Alla körverksamhet är tills vidare inställd.

I Flemingsberg försöker vi sträva efter en varierad och kvalitativ kyrkomusikalisk verksamhet med både tradition och förnyelse. Vi vill att kyrkomusiken ska vara en del av det mångfasetterade kulturliv som finns i Flemingsberg.

Om du är intresserad av att börja sjunga i kör, kontakta körledaren så hjälper de dig att hitta en kör som passar dig! Du når körledarna antingen på e-post eller via växeln: 08-588 697 00.

Ceciliakören
Ceciliakören är en blandad kör för vuxna. Man bör ha viss notkunskap och ha sjungit i kör tidigare. Övningstid måndagskvällar 18.30. Ceciliakören sjunger i gudstjänsten några gånger per termin och har även egna konserter tillsammans med professionella musiker. 
Information & kontakt: Rutger Åsheim, körledare.

Måndagskören/sånglunch 
Måndagskören riktar sig till daglediga i alla åldrar och träffas varannan måndag ojämna veckor 12.00. Kören sjunger 2–3 gånger per termin i gudstjänsten. Först sjunger vi tillsammans och sedan äter vi en enkel måltid i Malmstensrummet.
Information & kontakt: Rutger Åsheim, körledare. 

Finska kyrkokören – Ilo kuoro
Sjung på ditt modersmål. Finska kyrkokören övar måndagar kl 16:00 varannan vecka udda veckor. Körledare: Viktoria Nilsson, musikpedagog.