Körer i Flemingsbergs kyrka

Musiken i kyrkan har bland annat till uppgift att förmedla det kristna budskapet, berika gudstjänsterna och förstärka de olika stämningarna under kyrkoåret.

 

I Flemingsberg försöker vi sträva efter en varierad och kvalitativ kyrkomusikalisk verksamhet med både tradition och förnyelse. Vi vill att kyrkomusiken ska vara en del av det mångfasetterade kulturliv som finns i Flemingsberg.

Ceciliakören startar igen den 7 februari 2022. Måndagskören startar den 14 februari.

Om du är intresserad av att börja sjunga i kör, kontakta körledaren så hjälper de dig att hitta en kör som passar dig! Du når körledarna antingen på e-post eller via växeln: 08-588 697 00.

Ceciliakören
Ceciliakören är en blandad kör för vuxna. Man bör ha viss notkunskap och ha sjungit i kör tidigare. Övningstid måndagskvällar kl 18:30–19:30. Ceciliakören sjunger i gudstjänsten några gånger per termin och har även egna konserter tillsammans med professionella musiker. 
Information & kontakt: Rutger Åsheim, körledare.

Måndagskören
Måndagskören riktar sig till daglediga i alla åldrar och träffas varannan måndag (jämna veckor) kl 12:00–13:00. Kören sjunger 2–3 gånger per termin i gudstjänsten.
Information & kontakt: Rutger Åsheim, körledare. 

Finska kyrkokören – Ilo kuoro (Start 7 februari 2022)
Sjung på ditt modersmål. Finska kyrkokören övar måndagar kl 16:00 varannan vecka udda veckor. Körledare: Viktoria Nilsson, musikpedagog.