Foto: Caroline Hedin

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan finns på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Sjukhuskyrkan är ekumenisk och innefattar de olika kristna traditionerna i vårt land. Ansvaret för Sjukhuskyrkan bärs av de lokala församlingarna i sjukhusets närområde.

”För att minska smittspridningen av Coronoaviruset/Covid-19 har vi begränsat vår verksamhet. Gudstjänsterna på tisdagar är ersatta med ”Tid för Stillhet” kl. 12.00-12.30, en lugn stund med CD-musik och ljuständning.

Meditationsrummet på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge är öppet dagligen 6.00-22.00

 Varje torsdag 12.00-13.00 "Tid för stillhet" CD-musik och ljuständning.

Sjukhuskyrkans expedition finns i Södra hallen på entréplan C2 59.
Sjukhusets Meditationsrum finns intill Sjukhuskyrkans expedition.

Sjukhuskyrkan

- är till för dig som vistas på sjukhuset - patient, anhörig, besökare eller personal.

Vi är en ekumenisk verksamhet och förmedlar kontakt med olika trossamfund.

Vi ställer inga krav på tro eller tillhörighet.

Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

Välkommen att besöka oss på expeditionen i Södra hallen, plan 5, C2 59, vardagar under dagtid finns vi där. 

Meditationsrummet ligger längst ner i korridoren på plan 5.

Kontakt

Eva Ellnemyr Sjukhuspräst
08-585 802 90
eva.ellnemyr@sll.se

 

Eva-Britt Brännström Sjukhuspräst

08-585 802 92
eva-britt.brannstrom@sll.se

 

Hanna Enbom Sjukhuspastor
08-585 802 91
hanna.enbom@sll.se

 

Sr Christina Hennig Sjukhussjälavårdare
070-287 06 65
anna.hennig@sll.se

 

Toader Doroftei Ortodox präst
0736-00 03 37
toader.doroftei@sll.se

 
Telefonnummer till expeditionen tel. 08-585 822 71

E-post: sjukhuskyrkan.huddinge@karolinska.se
Sjukhuskyrkan kan nås via sjukhusets växel tel. 08-585 800 00 kl- 08.00-18.00