Foto: Caroline Hedin

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan finns på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Sjukhuskyrkan är ekumenisk och innefattar de olika kristna traditionerna i vårt land. Ansvaret för Sjukhuskyrkan bärs av de lokala församlingarna i sjukhusets närområde.

För att minska smittspridningen av Coronaviruset/Covid-19 har vi begränsat vår verksamhet. Gudstjänsterna på tisdagar är tills vidare inställda.

Meditationsrummet på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge är öppet dagligen 6.00-22.00.

* Varje tisdag 12.00 firar vi en enkel gudstjänst med nattvard och ljuständning. (OBS! På juldagen är gudstjänsten klockan 13.00)

* Varje torsdag 12.00-13.00 "Tid för stillhet" CD-musik och ljuständning.

Sjukhuskyrkans expedition finns i Södra hallen på entréplan C2 59.
Sjukhusets Meditationsrum finns intill Sjukhuskyrkans expedition.

Sjukhuskyrkan

- är till för dig som vistas på sjukhuset - patient, anhörig, besökare eller personal.

Vi är en ekumenisk verksamhet och förmedlar kontakt med olika trossamfund.

Vi ställer inga krav på tro eller tillhörighet.

Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

Välkommen att besöka oss på expeditionen i Södra hallen, plan 5, C2 59, vardagar under dagtid finns vi där. 

Meditationsrummet ligger längst ner i korridoren på plan 5.

Kontakt

Ingegärd Martinsson Sjukhuspräst
08-585 802 93
ingegerd.martinsson@sll.se

 

Christina Wåhlin Sjukhuspastor
08-585 802 91
christina.wahlin@sll.se

Eva Ellnemyr Sjukhuspräst
08-585 802 90
eva.ellnemyr@sll.se

Anja Dahlström Sjukhusdiakon
08-585 802 92
anja.dahlstrom@sll.se

 

Toader Doroftei Ortodox präst
0736-00 03 37
toader.doroftei@sll.se

 

Christina Hennig Själavårdare
070-287 06 65
anna.hennig@sll.se

 

E-post: sjukhuskyrkan.huddinge@karolinska.se
Sjukhuskyrkan kan nås via sjukhusets växel, telefon 08-585 800 00.