Musik i Svenska kyrkan i Huddinge

Musiken har en central roll i kyrkan. I församlingarna erbjuds ett rikt musikutbud med konserter, musikgudstjänster och körer för olika åldrar. Just nu är det dock uppehåll i alla våra verksamheter.