Foto: Jonas Tobin IKON

Skola & kyrka i Huddinge församling

Varför firar vi jul, påsk, pingst och andra högtider? Hur går en begravning till? Hur såg samhället ut på 1200-talet, då Huddinge kyrka byggdes? Huddinge församling erbjuder ett flertal olika program för skolklasser.

Här kan du läsa om vad Huddinge församling erbjuder för skolklasser. Vi har skrivit rekommenderad ålder på skoleleverna, men allting kan anpassas både för äldre och yngre elever. Kontakta oss gärna om du har frågor!

Årets högtider
För barn i förskola–år 1
Med lek och rörelse som metod placerar vi in i tid och lär oss lite mer om våra stora kristna högtider; jul, påsk, pingst och alla helgons dag.

Varför firar vi jul? Julspel i Rådsparken
För barn i förskola–år 1
Eleverna inbjuds att uppleva julevangeliet i Rådsparken, bland åsna och andra djur. Eleverna får sjunga och agera med.

Livets högtider
För barn i förskola–år 3
Om dop, vigsel och begravning på 1200-talet (då Huddinge kyrka byggdes) och i nutid. Eleverna får agera med, när vi på ett dramatiserat sätt berättar om livets högtider då och nu.

Kyrkdetektiverna
För barn i år 1–år 3
Ett lekfullt sätt att upptäcka kyrkorummet. Eleverna får ett mysterium att lösa, och under ledning av en guide får eleverna leta efter ledtrådar i hela kyrkobyggnaden.

Påskspel
För barn i år 4
Välkommen att uppleva påskens drama i ett spel som engagerar fantasi och känsla.

Varför firar vi pingst?
För barn i år 5
Eleverna inbjuds till Tomtberga kapell, för att uppleva den tidiga kyrkan. Efter att ha löst en rebus, får de i hemlighet smyga sig in kapellets undervåning. Där berättas om de första kristna och martyrerna. Sedan får vi gå upp i kapellet, och avslutar där med berättelsen om pingstens under.

Tankar kring döden – Varför firar vi alla helgons helg?
För barn i år 6
Tillfälle för samtal om vad som händer när någon dör. I Tomtberga kapell visar och berättar vi hur en kristen begravning går till, och eleverna får se den tomma kistan, svepning och en urna. Efter en vandring på kyrkogården, avslutar vi med att fika tillsammans.

Visning av kyrkorummet
För barn i alla åldrar
Kan utformas lite olika, beroende på vilket ämne ni väljer att utgå ifrån: omvärldsorientering, historia, svenska, musik, bild och konst etcetera. Kontakta oss, så skräddarsyr vi något.

Värdegrunden
För barn i alla åldrar
Temalektioner kring människosyn med mera – kan anpassas till alla skolåldrar. Diskussion och övningar om värdegrunden och hur den bottnar i kristen tro. Kan koncentreras kring vissa ämnen (vänskap, krig och fred, mobbning, miljöansvar och så vidare). Utformas i samarbete med skolans lärare.

Varför firar vi påsk?
För barn i alla åldrar
Besök i klassrummet av några medarbetare från församlingen, där vi talar om varför vi firar påsk. Barnen får smaka, lukta, känna, se och höra när berättelserna kring påsken berättas, alltifrån Moses och befrielsen från slaveriet i Egypten, till Kristi uppståndelse på påskdagen.

Mer information om skola & kyrka

För mer information och bokning av de olika aktiviteterna, kontakta

Annika Strömmer, församlingspedagog.
08-588 697 82 annika.strommer@svenskakyrkan.se