Foto: Jonas Tobin IKON

Skola & kyrka i Huddinge församling

Varför firar vi jul, påsk, pingst och andra högtider? Hur går en begravning till? Hur såg samhället ut när Huddinge kyrka byggdes? Vi erbjuder möjligheter för att ta emot skolklasser vid årets högtider, så väl som för visning av kyrkan och kyrkorummet.

Här kan du som är lärare ta del av vad vi inom Huddinge församling erbjuder för skolklasser i grundskolan under 2022. 
 
Vi tar helst emot klasser på måndagar då inga förrättningar, som begravning, bröllop, dop med mera, hålls den dagen. Ibland kan vi även ha utrymme att ta emot under andra veckodagar. All verksamhet är avgiftsfri.

Visning av kyrkorummet
För elever i alla åldrar
Besöken i kyrkan utformas på lite olika sätt beroende av elevernas ålder, vilket perspektiv ni önskar att besöket- och lärandesituationen rör sig kring samt hur många barn som går i klassen. 

Årets högtider
För barn/elever i förskola-skolår 3
Med sång, bild och berättande som metod lär oss mer om våra stora kristna högtider; jul, påsk, pingst och alla helgons dag. 

 Julspel – varför firar vi Jul?
För barn/elever i förskoleålder upp till skolår 3.
Under höstterminen skickar vi ut en inbjudan till vårt julspel. Därefter anmäler du din klass för att delta. Vi tar emot en klass/julspel. Eleverna får uppleva julevangeliet som ett drama och vi lämnar plats och utrymme till frågor och funderingar.

Påskspel – varför firar vi Påsk?
För elever i skolår 4-6
Under vårterminen skickar vi ut en inbjudan till vårt julspel. Därefter anmäler du din klass för att delta. Vi tar emot en klass/julspel. Eleverna får uppleva påskens berättelse som ett drama och vi lämnar plats och utrymme till frågor och funderingar.

Lärare är varmt välkomna att ta kontakt för att se över möjligheter kring önskemål som innebär andra områden än de som nämns här ovanför.

Kontakt och anmälan till ansvarig pedagog, se nedan.