Sensus – vårt studieförbund

Vi samarbetar med Sensus och kan erbjuda många mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap.

Genom vårt samarbete med Sensus kan vi erbjuda många olika tillfällen till att lära oss något nytt, att göra nya upplevelser och få nya gemenskaper. Sensus studieförbund lyfter med förkärlek fram livsfrågor, mångfald och globala frågor. Sensus är en resurs för Svenska kyrkan i Huddinges arbete.

  • pedagogisk hjälp och stöd
  • pedagogiska hjälpmedel
  • cirkelledarutbildning
  • inspirationsdagar för cirkelledare
  • referensböcker
  • utställningsmaterial
  • materialrabatter
  • administration
  • försäkringar
  • ekonomi

Här får du mer information om Sensus