Foto: Josefin Casteryd_Ikon

Himlaskoj & Klubben i Flemingsberg

En kväll i kyrkan där hela familjen är välkommen. Vi äter, pysslar, sjunger och har gudstjänst tillsammans.

himlaskoj & Klubben

För barn och familj – hösten 2021
Torsdagar kl 16:30–18:30. Start 2/9.

En kul kväll i kyrkan  för hela familjen (barn kommer i sällskap av vuxen).

Vi börjar alla tillsammans med middag kl 16:30. Efter det har de yngre barnen och deras vuxna en samling med sång, bibelberättelse och pyssel medan de äldre går till Klubben för gemensamma aktiviteter med lek, spel och samtal.

Kl 18:00 samlas vi alla för en gudstjänst i kyrkan med sång och ljuständning. 

Kostnadsfritt! Ingen föranmälan!

Start 2 september!

Kontakt & Information:
Stina Svan, präst

Stina Svan

Stina Svan

Svenska kyrkan i Huddinge

Präst, Flemingsbergs församling