Foto: Lottie Lindtrup

Minneslund

I en minneslund grävs den avlidnes aska ner eller sprids över marken utan att anhöriga är med. De anhöriga får sedan ett minneskort med datum när gravsättningen skedde.

Spridning och nedgrävning av aska kan ske i Trångsunds minneslund och i  S:t Botvids två minneslundar. I Huddinges minneslund endast nedgrävning av aska. Askan ligger då i en vacker sammetspåse. 

Om man vill sprida askan utanför godkända begravningsplatser måste man vända sig till länsstyrelsen juridiska enhet för att begära tillstånd.