Foto: Lottie Lindtrup

Minneslund

I en minneslund grävs den avlidnes aska ner eller sprids över marken utan att anhöriga är med. De anhöriga får sedan ett minneskort med datum när gravsättningen skedde.

Spridning och nedgrävning av aska kan ske i Trångsunds minneslund och i  S:t Botvids två minneslundar. I Huddinges minneslund endast nedgrävning av aska. Askan ligger då i en vacker sammetspåse. 

Om man vill sprida askan utanför godkända begravningsplatser måste man vända sig till länsstyrelsen juridiska enhet för att begära tillstånd.

Kyrkogård och gravar :

 Telefontider:
Måndag, onsdag, torsdag 09.00-11.30 & 13.00-14.00
Tisdag och fredag 09.00-11.30
Avvikelser från dessa tider kan förekomma

 S:t Botvids begravningsplats
Bokning av gravsättning och ärenden gällande gravar
Kontaktperson: Marie Carlsson, ansvarig för ärenden gällande S:t Botvids begravningsplats och bokar muslimska gravsättningar.
Telefon: 08-588 697 43
E-post: hkgf@svenskakyrkan.se
Besöksadress: S:t Botvids kapell & krematorium, Häggstavägen 6,
141 32 Huddinge

 Tomtberga & Huddinge kyrkogårdar, Trångsunds begravningsplats
Bokning av gravsättning och ärenden gällande gravar
Kontaktperson: Petra Heinämaa, ansvarig för ärenden gällande Huddinge och Tomtberga kyrkogårdar och Trångsunds begravningsplats.
Telefon: 08-588 697 31
E-post: hkgf@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Trångsunds begravningsplats, Dalarövägen 8,
142 66 Trångsund

 Postadress till kyrkogårdarna:
Kyrkogårdsförvaltningen, Box 1109,141 23 Huddinge