Foto: Magnus Aronson

Stöd och hjälp - diakoni i Svenska kyrkan i Huddinge

Det finns många tillfällen i livet när vi behöver någon att prata med. Just nu kanske du bär på en oro eller ensamhet. Kanske behöver du dela tankar med någon – att finna tröst och hopp i ett enskilt samtal. Just nu rekommenderar vi enskilda samtal via telefon.

Själavård är i första hand till för att du ska må bra och kunna klara av din aktuella situation. Eftersom vi i kyrkan har en helhetssyn på människan, vill vi också kunna hjälpa dig med frågor som rör både ditt praktiska och ditt andliga liv. 

Just nu i dessa coronatider finns det många anledningar att ha ett själavårdande samtal i telefon. Välkommen att ringa växeln på 08-588 697 00 och be att få prata med en präst eller diakon. Behöver du prata med en präst kvällar och helger, ring 112 och fråga efter jourhavande präst. Du kan också chatta med en präst: www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast/chatta