Foto: Magnus Aronson

Stöd och hjälp - diakoni i Svenska kyrkan i Huddinge

Det finns många tillfällen i livet när vi behöver någon att prata med. Just nu kanske du bär på en oro eller ensamhet. Kanske behöver du dela tankar med någon – att finna tröst och hopp i ett enskilt samtal.

Själavård är i första hand till för att du ska må bra och kunna klara av din aktuella situation. Eftersom vi i kyrkan har en helhetssyn på människan, vill vi också kunna hjälpa dig med frågor som rör både ditt praktiska och ditt andliga liv. 

Du kan alltid ringa växeln på 08-588 697 00 och be att få prata med en präst eller diakon. Behöver du prata med en präst kvällar och helger, ring 112 och fråga efter jourhavande präst. Du kan också chatta med en präst: www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast/chatta

Vi har också öppna diakontmottagningar dit du kan komma utan att boka tid. Då får du träffa någon av våra diakoner som är på plats. Se information nedan. Det går också bra att kontakta en diakon via telefon eller mejl, kontaktuppgifter finns nedan.

Vare termin har vi sorgegrupper för dem som vill få stöd och kraft i sorgen genom att träffa andra som upplever samma sak.

En kvinnlig diakon sitter på ett fik och samtalar med en kille. En regnbågs-flagga står på bordet.

Öppen diakonimottagning

Svenska kyrkan i Huddinge har öppna diakonimottagningar dit du kan komma och prata med en diakon utan tidsbokning för kortare ärenden.

Kontakta en diakon

Här hittar du kontaktuppgifter till diakonerna i Svenska kyrkan i Huddinge.

Frukost och café i Prästgården

Varje torsdag förmiddag klockan 10.00-12.00 är det frukost i Prästgården. Under sommaren är det istället sommarcafé.

En kvinna sitter och samtalar med några andra över en kopp kaffe.

Samtalsgrupp för sörjande som är vuxna

Välkommen att vara med i en sorgegrupp. Varje termin startar vi nya sorgegrupper. Vi tar emot anmälan löpande.