Foto: Johannes Frandsen

Ekumenisk vandring

På lördag 9 oktober klockan 10.00-14.00 vandrar vi tillsammans runt Långsjön. Under vandringen stannar vi upp för textläsning, bön, sång och firar också nattvard tillsammans.

Lördagen den 9 oktober kl 10.00-14.00 inbjuder Huddinge kyrka, Stuvstakyrkan och Södertörnkyrkan till gemensam vandring runt Långsjön (ca 10 km). Under vandringen stannar vi upp och läser bibeltexter, ber och sjunger. Vissa sträckor går vi under tystnad. Vi kommer också att fira nattvard tillsammans.

Vi kommer att vara utomhus hela tiden. Vägen funkar bra för barnvagnar, rullstolar med mera. Ta med mellanmål och lunch. Ingen anmälan. Bara att dyka upp.

Samling kl 10.00 vid Stuvsta Station (uppgången mot torget vid apoteket)

Frågor besvaras av
Ove Sommar, pastor och föreståndare i Stuvstakyrkans församling 0760-23 54 24
Anja Dahlström, diakon i Huddinge Kyrka 08-588 698 47
Anders Olsson, pastor och föreståndare i Södertörnkyrkan 073-510 50 37