Foto: Michael Hjelt

Villkor för beställning av gravskötsel

Vad gäller när jag beställer gravskötsel? Kan jag som inte är gravrättsinnehavare beställa gravskötsel?

VILLKOR FÖR BESTÄLLNING AV GRAVSKÖTSEL

För att teckna ett gravskötselavtal krävs att någon är antecknad som gravrättsinnehavare. Du som gör den här beställningen är antingen själv gravrättsinnehavare eller har gravrättsinnehavarnas samtycke.

VI SKICKAR FAKTURA

Vi kommer att skicka en faktura till din folkbokföringsadress men innan du betalar och därmed ingår ett avtal med oss bör du ta del av nedan information.

• Vid behov görs en ny rabatt/planteringsyta.

• Blommor köps in, planteras och automatbevattnas av oss nattetid enligt din beställning.

• Huddinge kyrkogårdsförvaltning förbehåller sig rätten att lägga till, dra ifrån tjänster eller refusera ordern i sin helhet om gravens utseende eller beskaffenhet inte överensstämmer med beställningen.

• I de fall ett ”brytdatum” passerats för exempelvis vår, sommar och höstplantering kommer tjänsten erbjudas från och med nästa år.

• Du har 14 dagars ångerrätt enligt ”Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler”. Ångerfristen börjar räknas från den dag vi mottagit din betalning och du därmed ingått ett avtal med Huddinge kyrkogårdsförvaltning.

Vad är gravrätt för något? Hur blir jag gravrättsinnehavare? 
Läs mer om gravrätt eller anmäl dig för att bli gravrättsinnehavare.