Kyrkor, kapell och församlingar

Här kan du läsa om alla kyrkor och kapell i Huddinge. De är gemensamma kulturskatter att upptäcka och glädjas över. Alla kyrkorna i Huddinge har sin egen karaktär. Det finns många skäl att upptäcka, undersöka, vårda och värna om våra kyrkor. Du som är medlem i Svenska kyrkan stödjer detta genom din kyrkoavgift.

Flemingsbergs kyrka – Flemingsbergs församling

Flemingsbergs församling vill vara ett vär(l)dshus med rum för många, med stor gästfrihet där många är med och bidrar. Med Fredens rike som inspiration öppnar vi dörrarna och bjuder in till gemenskap, mat, mässa, sång, samtal och stöd.

Huddinge kyrka – Huddinge församling

Huddinge kyrka ligger några hundra meter från Huddinge centrum och det vita kyrktornet syns på långt håll. Kyrkan är ett kulturarv för många generationer och är Huddinges äldsta byggnad med ursprung från 1200-talet.

Vårby Gårds kyrka – Sankt Mikaels församling

I anslutning till Vårby Gårds centrum, i en sluttning ner mot Mälaren intill ett gravfält från vikingatiden, ligger Vårby Gårds kyrka. Kyrkan är öppen vardagar och söndagar i samband med gudstjänst.

Segeltorps kyrka – Sankt Mikaels församling

Den lilla rosa kyrkan brukar vi kalla den. Mitt i villakvarteren ligger Segeltorps kyrka och blir med sitt läge en naturlig samlingspunkt för både barnfamiljer, unga och äldre – en vardagskyrka full av liv.

Mariakyrkan – Trångsund-Skogås församling

Mariakyrkan är centralt belägen mitt i Skogås centrum. Kyrkan är en mötesplats med stark diakonal inriktning för alla åldrar.

Tacksägelsekyrkan – Trångsund Skogås församling

Kyrkan ligger på en kulle nära Trångsunds centrum. Intill kyrkan finns en fridfull och vacker urnkyrkogård, invigd 1990, där känslan av natur och skogsbacke bevarats.

S:t Botvid – kapell, krematorium och begravningsplats

S:t Botvids kapell ligger på S:t Botvids begravningsplats vid Albysjön. Det är en låg vit byggnad klädd med slammat tegel. Det finns två kapell i byggnaden. Framför byggnaden står tre klocktorn klädda med ljus marmor. Krematoriet, som är modernt och miljöanpassat ligger i bottenvåningen.

Tomtberga kapell – Huddinge församling

Kapellet ligger på en liten kulle och omges av många höga träd som sommartid ger en behaglig halvskugga.