Foto: Gustaf Hellsing IKON

Gudstjänster i Svenska kyrkan i Huddinge

För samtliga gudstjänster i pastoratets kyrkor gäller från och med den 12 januari ett maxantal på 50 personer på grund av rådande restriktioner. Det behövs inte något vaccinationsbevis.

församlingarnas kyrkor

Huddinge församling
Huddinge kyrka
Sankt Mikaels församling 
Vårby gårds kyrka, Segeltorps kyrka
Trångsund-Skogås församling 
Mariakyrkan, Tacksägelsekyrkan
Flemingsbergs församling
Flemingsbergs kyrka

Predikoturer

Gudstjänsttider publiceras här på webben i kalendern samt på lokala affischer och i lokaltidningarna.

I lokaltidningen Mitt i Huddinge återfinns de fyra församlingarna i Huddinge pastorat under en gemensam rubrik: Svenska kyrkan i Huddinge.