Foto: Lottie Lindtrup

Miljöarbete i Svenska kyrkan i Huddinge

Vi har ett ansvar för skapelsen, vi har bara en jord. Därför måste vi alla tillsammans arbeta för en hållbar framtid. Svenska kyrkan i Huddinge strävar efter att ha ett miljötänk i alla våra verksamheter och har fått miljödiplom.

Här kan du se en film om vår miljödiplomering

Ett urval av Dokumentationen för pastoratets arbete kring miljö och hållbarhet

Miljödiplomering

Vi har klarat fas 3! I december 2020 godkändes vårt miljöarbete och vi diplomerades för fas 3. Vi har arbetat sedan 2014 med Svenska Kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling. Diplomeringen är uppdelad i tre faser och 2016 blev vi godkända och fick diplom för fas 1 och 2019 fick vi diplom för fas 2.

Kaukasisk förgätmigej

Därför är det bättre med perenner än ettåriga blommor

Perenner är fleråriga växter som vissnar ner på vintern och börjar växa igen på våren. De är miljövänligare och billigare i längden än ettåriga blommor eftersom de bara behöver planteras en gång och sedan kan bli fler genom delning. Odling, transporter och emballage gör hanteringen av de ettåriga växterna väldigt resurskrävande.

Ladda elbilen

Med Svenska kyrkan i Huddinges laddstolpar kan du ladda elbilen och samtidigt göra en god gärning! Elen är grön, förnyelsebar och från sol, vind och vatten.

Jordklotet.

Läs Ett biskopsbrev om klimatet

Klimatkrisen är både en existentiell och andlig kris. Många känner oro, skuld och ångest. Hur ser vår framtid på jorden ut Nu är tid för hopp och handling.

Så bidrar Svenska kyrkan till Agenda2030

Hösten 2015 enades världens länder om 17 nya hållbarhetsmål. De kallas för Agenda 2030 och har förhandlats fram inom FN. Här kan du läsa mer om Svenska kyrkans arbete med hållbarhetsmålen.

Klimatfakta

Klimatkrisen är sannolikt den största gemensamma utmaningen som mänskligheten någonsin stått inför. Läs om klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Klimaträttvisa

Människor som lever i fattigdom är de som har bidragit minst till att skapa klimatförändringarna, men de drabbas först och värst.

Att hantera sin klimatångest

Klimatfrågan är en enormt stor utmaning som berör våra innersta känslor och värderingar. Det uppstår lätt en blandning av passivitet och resignation – en sorts klimatdepression som lägger hinder i vägen för den handlingskraft som behövs idag.

Hoppet om förändring

Klimatkrisen är sannolikt den största gemensamma utmaningen som mänskligheten stått inför. Samtidigt vet vi att människans kreativitet och förmåga att anpassa sig till förändringar är häpnadsväckande stor.

Din klimatpåverkan

Vår klimatpåverkan per person i Sverige är i snitt ett utsläpp av 8 ton växthusgaser varje år, vilket är avsevärt högre än det globala genomsnittet.

Miljölänkar

Många människor, organisationer och rörelser kämpar för miljön. Här kan du komma till några av dem:

Miljösamordnare i Svenska kyrkan i Huddinge: