Foto: Lottie Lindtrup

Trångsunds begravningsplats

Trångsunds begravningsplats invigdes 1990. Den ligger i skogspartiet bakom Tacksägelsekyrkan.

Begravningsplatsen är endast för urngravar (alltså inte kistor). Här är förberett  för tio urngravkvarter, varav några har tagits i bruk.
En minneslund finns för spridning och nedgrävning av aska. Askgravlunden invigdes i maj 2008 på Trångsunds begravningsplats. I askgravlunden har man ingen sten eller planteringsruta utan en gemensam plats för namn och utsmyckning. De anhöriga kan välja att vara med när askan grävs ned. Det är ett gravskick som liknar minneslundens men är mindre anonymt.
Adress: Dalarövägen 8

Titta runt på kyrkogården

Kyrkogård och gravar :

 Telefontider:
Måndag, onsdag, torsdag 09.00-11.30 & 13.00-14.00
Tisdag och fredag 09.00-11.30
Avvikelser från dessa tider kan förekomma

 S:t Botvids begravningsplats
Bokning av gravsättning och ärenden gällande gravar
Kontaktperson: Marie Carlsson, ansvarig för ärenden gällande S:t Botvids begravningsplats och bokar muslimska gravsättningar.
Telefon: 08-588 697 43
E-post: hkgf@svenskakyrkan.se
Besöksadress: S:t Botvids kapell & krematorium, Häggstavägen 6,
141 32 Huddinge

 Tomtberga & Huddinge kyrkogårdar, Trångsunds begravningsplats
Bokning av gravsättning och ärenden gällande gravar
Kontaktperson: Petra Heinämaa, ansvarig för ärenden gällande Huddinge och Tomtberga kyrkogårdar och Trångsunds begravningsplats.
Telefon: 08-588 697 31
E-post: hkgf@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Trångsunds begravningsplats, Dalarövägen 8,
142 66 Trångsund

 Postadress till kyrkogårdarna:
Kyrkogårdsförvaltningen, Box 1109,141 23 Huddinge