Foto: Lottie Lindtrup

Trångsunds begravningsplats

Trångsunds begravningsplats invigdes 1990. Den ligger i skogspartiet bakom Tacksägelsekyrkan.

Begravningsplatsen är endast för urngravar (alltså inte kistor). Här är förberett  för tio urngravkvarter, varav några har tagits i bruk.
En minneslund finns för spridning och nedgrävning av aska. Askgravlunden invigdes i maj 2008 på Trångsunds begravningsplats. I askgravlunden har man ingen sten eller planteringsruta utan en gemensam plats för namn och utsmyckning. De anhöriga kan välja att vara med när askan grävs ned. Det är ett gravskick som liknar minneslundens men är mindre anonymt.
Adress: Dalarövägen 8

Titta runt på kyrkogården