Kyrkofullmäktige

2022-2025

Presidium:

Ordförande: Louise Callenberg (Arbetarepartiet - Socialdemokraterna)
1:e vice ordförande: Britt Björneke (Vänstern i Svenska kyrkan)
2:e vice ordförande: Claes-Johan Bonde (Borgerligt alternativ)

Ordinarie ledamöter:

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
1. Ann-Marie Högberg
2. Göran Hallberg
3. Benny Upphagen
4. Barbro Bergstedt
5. Tommy Karlsson
6. Margareta Lydén Lövkvist
7. Liz Trana
8. Jan Rundqvist
9. Vanja Öberg
10. Eva Li Prades Eriksson
11. Kjell Arne Kruse
12. Birgitta Mårtensson

Borgerligt alternativ
1. Claes-Johan Bonde
2. Ewa Alexandersson
3. Peter Höög
4. Cecilia Sundberg

Centerpartiet
1. Margareta Hedström
2. Tomas Selin
3. Bengt Sundbaum
4. Angelica Bodén

Fria liberaler i Svenska kyrkan
1. Margareta Forsell
2. Anita Blomkvist

Frimodig kyrka
1. Vakant

Kristdemokrater i Svenska kyrkan
1. Pia Berkman
2. Kaija Jansson

Miljöpartister i Svenska kyrkan
1. Elisabeth Norberg
2. Marianne Broman

Sverigedemokraterna
1. Arnold Boström
2. Lars Johansson
3. Annika Boström
4. Marlon Rios Forsgren

Vänstern i Svenska kyrkan
1. Britt Björneke
2. Kaj Olsson
3. Elsa Johansson
4. Ulla Olsson Engström

Ersättare:

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
1. Bo Andersson
2. Christina Lyngå
3. Anders Norman
4. Rickard Johan Arne Rowland
5. Gabriella Larsson
6. Temitope Hassan

Borgerligt alternativ
1. Jennifer Hopper Lind
2. Eva Nilsson

Centerpartiet
1. Lars Göran Asmundsson
2. Anne-Marie Börjesson

Fria liberaler i Svenska kyrkan
1. Roland Gustavsson
2. Jan Forsell

Frimodig kyrka
1. Vakant

Kristdemokrater i Svenska kyrkan 
1. Kjell Vingmyr
2. Timo Pesonen

Miljöpartister i Svenska kyrkan
1. Louise Rollins

Sverigedemokraterna
1. Berit Schultz
2. Kurt Hellström

Vänstern i Svenska kyrkan
1. Maritta Laine
2. Sara Grant

Kyrkofullmäktiges sammanträden 2024


Tisdag 28 maj kl. 19.00
Tisdag 5 november kl. 19.00