Kyrkofullmäktige

2022-2025

Presidium:

Ordförande: Louise Callenberg (Arbetarepartiet - Socialdemokraterna)
1:e vice ordförande: Britt Björnekel (Vänstern i Svenska kyrkan)
2:e vice ordförande: Claes-Johan Bonde (Borgerligt alternativ)

Ordinarie ledamöter:

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
1. Ann-Marie Högberg
2. Göran Hallberg
3. Louise Callenberg
4. Benny Upphagen
5. Barbro Bergstedt
6. Tommy Karlsson
7. Margareta Lydén Lövkvist
8. Liz Trana
9. Eva Li Prades Eriksson
10. Jan Rundqvist
11. Vanja Öberg
12. Alfred Guirguis

Borgerligt alternativ
1. Claes-Johan Bonde
2. Ewa Alexandersson
3. Peter Höög
4. Cecilia Sundberg

Centerpartiet
1. Margareta Hedström
2. Tomas Selin
3. Bengt Sundbaum
4. Angelica Bodén

Fria liberaler i Svenska kyrkan
1. Margareta Forsell
2. Mia Burstein

Frimodig kyrka
1. Åke Svensson

Kristdemokrater i Svenska kyrkan
1. Pia Berkman
2. Kaija Jansson

Miljöpartister i Svenska kyrkan
1. Elisabeth Norberg
2. Marianne Broman

Sverigedemokraterna
1. Arnold Boström
2. Lars Johansson
3. Annika Boström
4. Marlon Rios Forsgren

Vänstern i Svenska kyrkan
1. Britt Björneke
2. Kaj Olsson
3. Elsa Johansson
4. Ulla Olsson Engström

Ersättare:

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
1. Eva Kodrou
2. Kjell Arne Kruse
3. Birgitta Mårtensson
4. Bo Andersson
5. Christina Lyngå
6. Anders Norman

Borgerligt alternativ
1. Jennifer Hopper Lind
2. Eva Nilsson

Centerpartiet
1. Lars Göran Asmundsson
2. Anne-Marie Börjesson

Fria liberaler i Svenska kyrkan
1. Anita Blomkvist
2. Jan Forsell

Frimodig kyrka
1. Vakant

Kristdemokrater i Svenska kyrkan 
1. Kjell Vingmyr
2. Timo Pesonen

Miljöpartister i Svenska kyrkan
1. Louise Rollins

Sverigedemokraterna
1. Berit Schultz
2. Runar Finnman

Vänstern i Svenska kyrkan
1. Maritta Laine
2. Sara Grant

Kyrkofullmäktiges sammanträden 2022

Tisdag 24 maj
Tisdag 8 november
Stora salen, Klockargården, kl 19.00
Gruppsammanträden kl 18.00