Finansbranschen måste kraftsamla om vi ska bromsa klimatförändringarna

Nyhet Publicerad Ändrad

Åtta månader återstår till klimatmötet i Paris då världens ledare träffas för att få till stånd ett globalt avtal. Parallellt med detta behöver vi näringslivets innovationskraft och finansbranschens maskineri för att kunna ställa om till ett klimatsmart samhälle. Det skriver Svenska kyrkan i sin senaste rapport om ansvarsfulla investeringar som publiceras idag.

- 2014 var året då klimatfrågan på allvar hamnade på finansbranschens bord. Trycket ökar på kapitalägare och förvaltare att vara en aktiv kraft i omställningsarbetet. Vi ser att allt fler börjar agera. En snabb tillströmning av investeringar i gröna obligationer är ett exempel. Men branschen måste kraftsamla om den ska bli en tydlig, positiv kraft, säger Anders Thorendal, finanschef för Svenska kyrkan. 

Svenska kyrkan började ställa om sin förvaltning i en mer klimatvänlig riktning 2009 genom att investera i lösningar och avstå från olja och kol. Resultatet beskrivs i rapporten Ansvarsfulla investeringar 2014 som publiceras idag.