Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sydsamerna får ny bibelöversättning

Onsdag 6 februari är samernas nationaldag. Det uppmärksammas bland annat genom att en ny sydsamisk bibelöversättning välkomnas.

Söndag 10 februari firas samisk-svensk gudstjänst i Örnsköldsviks kyrka. Under gudstjänsten uppmärksammas den nya sydsamisk bibelöversättning.

– Språket är en mycket viktig bärare av en människas upplevelse av tillvarons och det egna livets mening och värde, säger biskop Eva Nordung Byström som medverkar i gudstjänsten. 

Hotat språk

De sydsamiska bibeltexter som nu översatts är den sista etappen av ett mångårigt arbete som Svenska kyrkan gjort gemensamt med den norska kyrkan och bibelsällskapen i de båda länderna.

Det sydsamiska språket är enligt FN-organet UNESCO klassat som ett allvarligt hotat språk.

– Därför är det extra glädjande att vi fått den här översättningen. Jag hoppas att den ska komma till användning i alla våra församlingar med sydsamisk befolkning, säger biskop Eva Nordung Byström.

Läs mer om bibelöversättningen i tidningen Daerpies Dierie, sydsamisk tidning om utges av Svenska kyrkan, Norska kyrkan och Härnösands stift.