Svenska kyrkan och HIAS Europa tecknar samförståndsavtal 

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkan och den judiska hjälporganisationen HIAS Europa knyter närmare band. Målet är att stärka det gemensamma arbetet för ett välkomnande och inkluderande Europa.

I juni tecknade Svenska kyrkan och Hebrew Immigrant Aid Society Europe, HIAS Europe, ett samförståndsavtal.
– På det här sättet vill vi bidra till stabila interreligiösa relationer i Europa och arbeta strategiskt för ett välkomnande och inkluderande samhälle, säger ärkebiskop Antje Jackelén. 

Kopplar ihop praktiker

Samförståndsavtalet möjliggör en stärkt judisk närvaro i praktikernätverket A World of Neighbours som är ett resultat av programmet En värld av grannar – Interreligiös praktik för fred. En viktig länk för att få avtalet till stånd har varit Zachary Gallant som är en del av nätverket sedan start och nu fungerar som A World of Neighbour's Director of Strategy and Developement.  

– Den konkreta uppgiften handlar om att koppla ihop människor som arbetar med och för männniskor på flykt. Det är ett tufft och känslomässigt påfrestande arbete. Genom nätverket kan engagerade och modiga praktiker ur olika religiös tradition runt om i Europa få ömsesidigt stöd och lära av varandra, säger Zachary Gallant. 

Skydda och välkomna främlingen

Avtalet stödjer HIAS Europe’s målsättning att på lokal nivå öka det judiska engagemanget för flyktingar.  
– HIAS Europa och A World of Neighbours har en gemensam ambition: att skydda och välkomna främlingen, och det här är ett sätt att stärka det arbetet, säger Ilan Cohn, direktor för HIAS Europe. 

Programmet Interreligiös praktik för fred – En värld av grannar bygger på det omfattande engagemang för människor på flykt som präglade många av Svenska kyrkans församlingar under åren 2015-2016. Det är sedan 2018 en del av Svenska kyrkans arbete med och för människor på flykt och i integration i nya samhällen i Europa. I arbetet är möten och samarbeten över religionsgränser en bärande del.   

HIAS grundades 1881 för att hjälpa judiska flyktingar som kom till USA. Idag är HIAS verksamma 16 länder och ger stöd till flyktingar av alla nationaliteter, religioner och ursprung. HIAS Europa stöttar också judiska samhällen i hela Europa i deras ansträngningar att skydda, välkomna och integrera flyktingar.  

 

För ytterligare information kontakta: 

anna.hjalm@svenskakyrkan.se för En värld av grannar eller HIASEurope@hias.org i Bryssel.